สถานีรถไฟอุดรธานี

สถานีรถไฟอุดรธานี

482
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

สถานีรถไฟอุดรธานี ตั้งอยู่กลางเมืองอุดรธานี สุดถนนประจักษ์ด้านทิศตะวันออก ตั้งอยู่ระหว่างสองตลาดกลางคืนขนาดใหญ่คือ ยูดีบาซ่า และ ตลาดปรีชา บริการับส่งรายวันไปยังสถานีปลายทางอันได้แก่ กรุงเทพฯ หนองคาย ขอนแก่น นครราชสีมา สระบุรี และอยุธยา อาคารตัวใหม่ที่สร้างขึ้นได้รับความเมตตาจากหลวงตามหาบัว ในการบริจาคเงินสร้างตัวอาคาร

รถไฟอุดร 04

ที่ตั้ง ถ.ประจักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี 41000 ตั้งอยู่ระหว่าง ยูดีบาซ่า และ ตลาดปรีชา
โทรศัพท์ 0-2222-0175,0-2621-8701
แฟกซ์ 0-2220-4567

รถไฟอุดร 01 รถไฟอุดร 02 รถไฟอุดร 03 รถไฟอุดร 06 รถไฟอุดร 07

 

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม