พระตำหนักหนองประจักษ์

พระตำหนักหนองประจักษ์

946
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

เมื่อปี พ.ศ. 2498 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเคยประทับที่พระตำหนักหนองประจักษ์ พระตำหนักตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ และตั้งอยู่บริเวณใกล้กับศาลเทพารักษ์

1

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2498 เวลา 15.10

– เสด็จฯถึงจังหวัดอุดรธานี เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีเมือง และ เสด็จฯถึงจวนผวก.ภาค 4 และประทับที่พระตำหนักหนองประจักษ์ จ.อุดรธานี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2498 ทรงเยี่ยมหน่วยราชการดังต่อไปนี้

-เสด็จฯศาลากลางจังหวัด
-ทรงเยี่ยมกองบังคับบัญชาการจังหวัดอุดรธานี
-ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ต.หนองขอนกว้าง
-กอง ตชด. ค่ายเสนีย์รณยุทธ
-กองทัพทหารหนองสำโรง

วันที่ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2498

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักหนองประจักษ์จังหวัดอุดรธานีทางสถลมารค มาที่ว่าการอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย  แล้วเสด็จทางชลมารค โดยเรือตำรวจน้ำพระที่นั่ง จากอำเภอท่าบ่อ เสด็จขึ้นท่าเรือวัดหายโศก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

2

3

ที่ตั้ง : บริเวณศาลเทพารักษ์ ถนนศุภกิจจรรยา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

 

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม