วัดป่าภูก้อน 1ใน10 สถานที่ท่องเที่ยวในฝันต้องไปยล(มีคลิปมุมสูง)

วัดป่าภูก้อน 1ใน10 สถานที่ท่องเที่ยวในฝันต้องไปยล(มีคลิปมุมสูง)

1015
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

พระวิหารสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์แห่งสมัยรัตนโกสินทร์ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง จ.อุดรธานี รายล้อมด้วยป่าเขียวขจีกว่า 3,000 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม วัดแห่งนี้เกิดจากพลังศรัทธาของพุทธบริษัทสี่ ที่สร้างวัดขั้นเพื่อปกป้องรักษาผืนป่า

1 2

 

ภายในพระวิหารประดิษฐาน “พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี” มีความยาว 20 เมตร ใช้เวลาสร้างนานถึง 6 ปี คณะพุทธบริษัทวัดป่าภูก้อนสร้างขึ้น เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระชนมายุ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มุ่งหวังให้เป็นเอกลักษณ์ทางพุทธศิลป์แห่งสมัยรัชกาลที่ 9

ฐานพระพุทธไสยาสน์และผนังพระวิหารเป็นภาพปั้นนูนต่ำหล่อด้วยทองแดง บริเวณฐานเป็นภาพบอกเล่าเรื่องราว พุทธประวัติก่อนและหลังปรินิพพาน ส่วนบนผนังพระวิหารเป็นภาพเรื่องราวทศชาติและพระพุทธประวัติ แสดงถึงการสั่งสมบารมีด้วยความเพียร ความเสียสละของพระองค์ในทุกๆ ชาติ

3

วัดป่าภูก้อนได้รับหนังสืออนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดตั้งพุทธอุทยานและได้รับการขนานนามว่า “พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูก้อน” เป็นพุทธอุทยานแห่งแรกของประเทศไทยที่ปกป้องรักษาผืนป่าให้ยังอุดมสมบูรณ์.(คลิปวีดีโอมุมสูงอยู่ด้านล่าง)
ขอบคุณที่มาเนื้อหาและภาพจาก สำนักข่าวไทย

4

 

ขอบคุณคลิปยูทูปจาก MNO มโนสตูดิโอ
เผยแพร่เมื่อ 16 ม.ค. 2015

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม