ต่อไป…ภาพเหล่านี้จะเหลือไว้แต่..ความทรงจำ

ต่อไป…ภาพเหล่านี้จะเหลือไว้แต่..ความทรงจำ

222
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ภาพต่อไปนี้ที่จะได้เห็นเป็นวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน…ซึ่งในอนาคตวิถีชีวิตแบบนี้อาจจะค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลา เนื่องจากว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเข้ามาในชิวิตประจำวัน จึงทำให้ภาพที่จะเห็นตี่อไปนี้อาจเหลือแค่ความทรงจำ

1 2 3 4 5 6 7

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม