มารู้จัก…ผลไม้อีสานกำลังจะสูญพันธุ์

มารู้จัก…ผลไม้อีสานกำลังจะสูญพันธุ์

2880
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

เป็นผลไม้ที่มีมานานแล้ว. แต่ปัจจุบันกำลังถูกทำลายโดยมนุษย์. มารู้จักผลไม้แต่ละชนิดกันเลยครับ.

 

01 – บักผีผ่วน

646640-topic-ix-0 646640-topic-ix-1

 

02 – บักต้องแล่ง

646640-topic-ix-2

 

03 – บักเล็บแมว

646640-topic-ix-3 646640-topic-ix-4

 

04 – บักแงว

646640-topic-ix-5 646640-topic-ix-6

 

05 – บักตากบ

646640-topic-ix-7

 

06 – บักเค็ง

646640-topic-ix-8

07 – บักก่อ (เกาลัดอีสาน)

646640-topic-ix-9

 

08 – บักแต้

 

646640-topic-ix-10 646640-topic-ix-11

 

09 – บักบก

 

646640-topic-ix-12

10 – บักเหลี่ยม

646640-topic-ix-13

 

11 – บักค้อ

646640-topic-ix-15

12 – บักเหม่า

646640-topic-ix-16 646640-topic-ix-17

 

13 – บักขามป้อม

646640-topic-ix-19

14 – บักยาง(บักยางเครือ)

646640-topic-ix-21 646640-topic-ix-20

15 – บักยาง(ต้น)646640-topic-ix-23 646640-topic-ix-22

16 – ลูกหวาย

646640-topic-ix-25 646640-topic-ix-24

17 – บักแซว

646640-topic-ix-26

18 – บักตากวาง646640-topic-ix-27

19 – บักเงี่ยงปลาดุก

646640-topic-ix-28

20 – บักเบน

646640-topic-ix-29

21 – บักหว้าโคก&บักหว่านา

646640-topic-ix-31 646640-topic-ix-30

22 – บักเม็ก

646640-topic-ix-32

23 – บักโกนา

646640-topic-ix-33

24 – บักอีโก่ย

24 – บักอีโก่ย

25 – บักหวดข่า

646640-topic-ix-36 646640-topic-ix-35

26 – บักตูม

646640-topic-ix-37

27 – บักเดื่อ

646640-topic-ix-38

28 – บักส้มมอ

646640-topic-ix-40 646640-topic-ix-39

29 – บักงิ้ว

646640-topic-ix-42 646640-topic-ix-41

30 – บักสัง

646640-topic-ix-43

31 – บักม่วงป่า646640-topic-ix-45 646640-topic-ix-44

32 – บักเขียบ

32 – บักเขียบ

33 – บักตาลอ่อน

646640-topic-ix-48

646640-topic-ix-47

34 – บักเกือ

646640-topic-ix-49

35 – บักหาด

646640-topic-ix-50 (1)

36 – บักก้วยน้อย

646640-topic-ix-51

37 – บักหูลิง

646640-topic-ix-52

 

38 – บักเกลี้ยง

646640-topic-ix-53

 

39 – บักมอน

646640-topic-ix-54

 

40 – บักก้นครก

 

646640-topic-ix-55

 

 

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม