ครู กศน. จ.อุดรฯ ร้องศูนย์ดำรงธรรม ไม่ได้รับเงินค่าจ้างเงินเดือน

ครู กศน. จ.อุดรฯ ร้องศูนย์ดำรงธรรม ไม่ได้รับเงินค่าจ้างเงินเดือน

2703
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

วันที่ 19 ส.ค. 2558 เวลา 11.10 น.ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี นายธีรพงษ์ กิติราช อายุ 30 ปี อยู่บ้านที่ 170 ม.1 บ้านนาแบก ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี และ น.ส.ปุณณรัตน์ โพธิตา อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 153 ม.18 บ้านท่าหนองเทา ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี, พร้อมด้วยครูลูกจ้างเหมาจ่าย ของสำนักงาน กศน.อ.กุมภวาปี จำนวน 4 คน เดินทางเข้ายื่นร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายกฤษณ์ชานนท์ อุทัยเลี้ยง หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเป็นผู้รับหนังสือร้องเรียน
น.ส.ปุณณรัตน์ฯ เปิดเผยว่า พวกตนเป็นลูกจ้างเหมาจ่าย เป็นครูผู้สอนของ สำนักงาน กศน.อ.กุมภวาปี โดยได้ทำสัญญาว่าจ้างกันครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2557 ในอัตราว่าจ้างเดือนละ 13,300 บาท ต่อคน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 30 คน ซึ่งทุกคนได้รีบค่าจ้างหมดทุกคน
ทางสำนักงาน กศน.อ.กุมภวาปี ได้ทำสัญญาครั้งที่สองว่าจ้างพวกตนในอัตราเดิม เริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557- 31มีนาคม 2558 เป็นเวลา 6 เดือน ในอัตราว่าจ้าง 13,300 บาท/เดือน ต่อคนเช่นเดิม ซึ่งก็มีการจ่ายเงินเดือนแค่จำนวน 3 เดือน ส่วนอีก 3 เดือน ไม่ได้จ่าย ซึ่งพวกตนก็ไปติดต่อกับ นายณฐนนท์ อำนาจเจริญ ผอ. กศน.อ.กุมภวาปี ก็ได้ขอผัดผ่อน มาเรื่อยๆ จนสุดท้าย เมื่อพวกตนไปติดต่อสอบถาม ก็ได้รับแจ้งว่า ทางจังหวัดทำเอกสารงบประมาณสำหรับเบิกจ่ายเงินเดือนหาย
ต่อมาสัญญาว่าจ้างเป็นครั้งที่ 3 ลงวันที่ 11 เมษายน 58 – วันที่ 30 กันยายน 58 เป็นเวลา 6 เดือน แต่ค่าจ้างลดลงเหลือ 10,000 บาท/เดือน/คนเท่านั้น ซึ่งปรากฏว่าในสัญญาครั้งที่ 3 นี้ พวกตนประมาณ 20 คน ไม่ได้รับเงินเดือนค่าจ้างเป็นเวลาเกือบ 5 เดือน ไปทำการติดต่อกับเจ้าหน้าที่การเงิน ก็ไม่ได้รับการชี้แจง และได้รับแจ้งเพียงว่าไม่มีงบประมาณเท่านั้น พวกตนพยายามติดต่อกับ นายณฐนนท์ฯ ผอ. กศน.อ.กุมภวาปี ก็ไม่สามารถติดต่อและเดินทางไปหาที่ทำงานก็ไม่หยุดตลอด
โดยพวกตนเดือดร้อนเรื่องเงินค่าจ้างที่พวกตนควรที่ได้รับมากเพราะทุกคนก็มีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ คือ แต่ละคนที่ยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างอยู่นี้คนละเกือบแสนบาท และไม่มีที่พึ่งที่ไหน จำเป็นต้องเอาเรื่องมาร้องเรียน ให้ผู้เกี่ยวข้อง ช่วยดำเนินการให้ด้วยดังกล่าว
นายกฤษณ์ชานนท์ อุทัยเลี้ยง หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด กล่าวว่า ได้ประสานงานไปยัง ดร.สมปอง วิมาโร ผอ.กศน.จังหวัดอุดรธานี แจ้งเรื่องดังกล่าวให้ทราบเบื้องต้น และจะมีการส่งหนังสือร้องเรียนดังกล่าวไปยัง สำนักงาน กศน.จังหวัด ในฐานะ ที่เป็นผู้บังคับบัญชาให้ดำเนินการตามขั้นตอน พร้อมกับได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนให้ติดต่อกลับมา เพื่อสอบถามความคืบหน้าภายในเวลา 15 วัน ต่อไป

– เบิ่งข่าวเมืองอุดร –

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม