ปฏิบัติการแผนยุทธการทวงคืนผืนป่า ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา จังหวัดอุดรธานี

ปฏิบัติการแผนยุทธการทวงคืนผืนป่า ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา จังหวัดอุดรธานี

457
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

เมื่อ ๑๘ ส.ค.๕๘ : พ.อ.ประกาศิต อรดี  รอง ผบ.มทบ.๒๔ / รอ ผบ.กกล.รส.จว.อ.ด. ร่วมปฏิบัติการตามแผนยุทธการทวงคืนผืนป่า เพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายชายชาญ  เอี่ยมเจริญ รอง ผวจ.อ.ด. เป็นประธานฯ  มี สง.จัดการทรัพยากรป่าไม้ ๖ (อุดรธานี) ชป.พท.มทบ.๒๔, สง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.อ.ด., อ.หนองแสง, สถานีตำรวจ อ.หนองแสง, และ อบต.ทับกุง

ร่วมปฏิบัติการ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอนและป่าปะโค ต.ทับกุง อ.หนองแสง จว.อ.ด. จำนวน ๑๑๐ ไร่  โดย สง.จัดการทรัพยากรป่าไม้ ๖ (อุดรธานี) ตั้งเป้าไว้ในปี ๒๕๕๘ จะต้องยึดคืนพื้นที่บุกรุกปลูกยางพาราของกลุ่มนายทุน ให้ได้ ๖ แสนไร่ และปี ๒๕๕๙ จะต้องยึดคืน ๙ แสนไร่ ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและแผ่นดินต่อไป

DSC_0723

DSC_0644

DSC_0654

DSC_0664

DSC_0702 DSC_0703

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม