ติวเข้มวิสากิจชุมชน ในการแปรรูปข้าวอินทรีย์และการบรรจุภัณฑ์

ติวเข้มวิสากิจชุมชน ในการแปรรูปข้าวอินทรีย์และการบรรจุภัณฑ์

184
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

วันที่13 ส.ค.58 เวลา09.00 น. ที่โรงแรมอุดรโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี ได้มาเป็นประธาน ในการอบรมการแปรรูปข้าวอินทรีย์และการบรรจุภัณฑ์ ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวในรูปแบบอินทรีย์ เพื่อการแปรรูปจังหวัดอุดรธานี โดยปัจจุบันการผลิตข้าวในรูปอินทรีย์ที่นำมาแปรรูปเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้าวกล้อง ข้าวฮาง และข้าวกล้องงอก กำลังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

004
นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ข้าวกล้อง ข้าวฮาง และข้าวกล้องงอก มีคุณค่าทางอาหารที่มีประโยชน์ยิ่งครบถ้วนด้วยส่วนประกอบของจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ด ซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินบี วิตามินอี ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวสำคัญ เยื่อหุ้มเมล็ดจะมีเส้นใยอาหารที่ดีสูง เป็นที่นิยมของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เพราะผู้ผลิตได้ตระหนักถึงพิษภัยจากสารพิษตกค้างในผลผลิตเกษตรที่มีผลต่อสุขภาพ
ส่วนตลาดการขาย ข้าวกล้อง ข้าวฮาง และข้าวกล้องงอก กำลังเติบโตอย่างกว้างขวางและสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต อีกทั้งสามารถจำหน่ายได้ในราคาสูงกว่าข้าวสารทั่วไปถึง3-ถ เท่า ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ก็มีความสำคัญ ในการตอบสนองตอบผู้บริโภคที่หลากหลาย ทั้งยังเป็นการผลักดันให้จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ข้าวที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ ที่เข้าความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภค และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าว รวมไปถึงให้มีเอกลักษณ์ของชุมชนตนเองด้วย
สำหรับจังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ปลูกข้าว 2,250,000 ไร่ โดยมีเกษตรกรจำหนวน 170,000 คน ทางสำนักงานเกษตร จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้เกษตรกร ทำการผลิตข้าวในรูปแบบอินทรีย์และให้รู้จักการแปรรูปเป็น ข้าวกล้อง ข้าวฮาง และข้าวกล้องงอก เป็นที่ต้องการของตลอด ในตอนนี้ จำนวนมาก ซึ่งจะช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ให้ดีขึ้นด้วย

003
ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน300 คน เป็นเกษตรกรตัวแทนจากวิสากิจชุมชน ใน 7 อำเภอ หลังจากนั้นก็จะนำความรู้ ในวันนี้ เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรสมาชิกกลุ่มวิสากิจชุมชน ของตนเองดังกล่าว

002

ที่มา : เบิ่งข่าวเมืองอุดร

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม