มอบเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทาน Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่

มอบเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทาน Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่

133
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

วันที่ 12 ส.ค.เวลา 11.30 น.ที่บริเวณพลับพลาพิธี ในสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทาน ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ ที่จะจัดขึ้น พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 16 ส.ค. ที่จะถึงนี้

001
สำหรับกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถ และเป็นการแสดงถึงความสามัคคีร่วมกันของประชาชนชาวไทย ด้วยทรงเห็นว่ากิจกรรมปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายที่ดี เป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
โดยจังหวัดอุดรธานี มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 5,830 คน ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทาน ให้ประชาชน ในแต่ละจังหวัด ที่ร่วมกิจกรรมจำนวน 1,000 ชุด โดยมีประชาชนที่มาลงทะเบียนเดินทางมารับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานกันเป็นจำนวนมาก พร้อมกับถ่ายรูปเป็นที่ระลึกดังกล่าว

 

003

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม