พิธีปลูกต้นไม้ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พิธีปลูกต้นไม้ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

68
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

พล.ต.ธนกร  จงอุตส่าห์  ผบ.มทบ.๒๔  เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๓ พรรษา ใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘   เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ สนองพระราชดำริในการส่งเสริมการปลูกป่า , การเพาะขยายพันธุ์ไม้, พันธุ์ปลา, เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้, การแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน การลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และประโยชน์ที่จะได้รับจากทรัพยากรป่าไม้โดยตรง  โดยได้รับการสนับสนุนต้นไม้และพันธุ์ปลาที่จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี  จำนวน ๒,๕๐๐ ต้น , สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนพันธุ์หญ้าแฝก จำนวน ๑๔,๐๐๐ กล้า  และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุดรธานี  สนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน ๔๐,๐๐๐ ตัว ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุดรธานี ในค่ายประจักษ์ศิลปาคม  เมื่อ ๑๑ ส.ค.๕๘

DSC_0668

DSC_0677

DSC_0678 DSC_0710

DSC_0754

DSC_0762

DSC_0798

DSC_0830

DSC_0833

DSC_0862

DSC_0874

ที่มา ไลน์กลุ่ม คนข่าวอุดร โดย จ.สิทธิพล MC.24

 

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม