อากาศลดฮวบ..ทำป่วยเพียบ!? เด็กและผู้สูงอายุปรับตัวไม่ทัน จึงป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และมีไข้หวัด เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง..!!

อากาศลดฮวบ..ทำป่วยเพียบ!? เด็กและผู้สูงอายุปรับตัวไม่ทัน จึงป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และมีไข้หวัด เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง..!!

24
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์  61  เวลา 09.00 น.  ในพื้นที่ จ.อุดรธานี ระยะนี้อากาศมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเช้าจะมีอากาศหนาวเย็น ช่วงกลางวัน มีอากาศร้อนอบอ้าว และช่วงค่ำอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เด็กและผู้สูงอายุ ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศไม่ทัน ส่งผลป่วยด้วยโรคในระบบทางเดินหายใจและไข้หวัด เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวันละ กว่า 500 ราย

ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่จะเข้มงวดในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย ซึ่งมีโรคที่ต้องเฝ้าระวังคือ โรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ โดยอาการเบื้องต้นผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายคลึงกัน คือ ครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดศีรษะ มีไข้ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ซึ่งหากมีอาการดังกล่าวเกิน 2 วัน ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง และไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง

สำหรับการป้องกันโรคในระบบทางเดินหายใจ ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ผักสด ผลไม้ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน รักษาร่างกายให้อบอุ่น สวมใส่เสื้อผ้าให้ความอบอุ่นกับสภาพอากาศ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนแออัด เช่น โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า หรือบนรถโดยสาร

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม