ศาลปู่ตาบ้านเดื่อ อุดรธานี

ศาลปู่ตาบ้านเดื่อ อุดรธานี

606
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ศาลปู่ตาบ้านเดื่อ ตั้งอยู่ที่ สวนสาธารณหนองสิม
ปู่ตาทั้ง 3 มีนามว่า “ปู่เชิงเชิด” “ปู่หล้า” และ “ปู่ผาแดง” เป็นปู่ตาที่ศักดิ์สิทธิ์ ได้รับความเคารพนับถือ จากชาวบ้านเดื่อ และชาวอุดรธานี ซึ่งปู่ตาทั้ง 3 ได้ถูกเชิญมาจากเมืองกุมภวาปี ในสมัยนั้นโดยมี “นายทา วิจารณรงค์” หรือ “ท่านขุนเลา วคามพิเนตร์” และ ชาวบ้าน พร้อมใจกันเดินทาง ไปเชิญเพื่อให้มา ปกปัก รักษา คุ้มครองประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข ตั้งแต่เริ่มตั้งเมืองอุดรธานี
ที่อยู่ : หนองสิม บ้านเดื่อ ถนนโพนพิสัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

หนองสิม06

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม