สวนสาธารณะหนองบัว

สวนสาธารณะหนองบัว

619
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

เป็นสวนสาธารณะสำหรับใช้ออกกำลังกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนสาธารณะหนองบัวตั้วอยู่ภายในเขตอำเภอเมืองอุดรธานี ภายในจัดเป็นสวนหย่อมปลูกต้นไม้ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้ำพุให้ได้ชมกันอีกด้วย

หนองบัว 02

ซึ่งแต่ก่อนจะเป็นบึงที่มีบัวแดงและผักตบชวาขึ้นเต็มไปหมด ทางจังหวัดได้ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนได้ไปพักผ่อนออกกำลังกาย บัวที่เคยมีในหนองน้ำได้หายไป

หนองบัว 04

 

แต่ทางจังหวัดได้จัดกระถางบัวไว้รอบๆ บริเวณ มีบัวหลากหลายพันธุ์ แต่ช่วงหลังบัวขาดการดูแลจึงเหลืออยู่แค่เพียงบางส่วนเท่านั้น ข้างๆ จะมีศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี เป็นศาลเจ้าจีนที่ได้รับความเคารพจากคนเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างมาก และมีคณะกรรมการดูแลเปลี่ยนแปลงกันทุกปี ด้วยความศักดิ์สิทธิ์และศรัทธา จึงสามารถสร้างพระตำหนักศาลเจ้าทุ่งศรีเมืองขนาดใหญ่กว่าที่แรก ไว้สำหรับอัญเชิญองค์เจ้าปู่-เจ้าย่าไปร่วมงานประจำปีทุ่งศรีเมืองในช่วงวันที่ 1-10 ธันวาคม ของทุกปี (ปีนึงใช้แค่ 10 วัน) และนอกจากนี้ยังได้สร้างพิพิธภัณฑ์ไทย-จีน ขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งความรู้ถึงความเป็นมาของชาวจีนในจังหวัดอุดรธานี

หนองบัว 03

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม