ชลประทาน จับมือ ทอ. ปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาอ่างบ้านจั่น จ.อุดรฯ

ชลประทาน จับมือ ทอ. ปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาอ่างบ้านจั่น จ.อุดรฯ

176
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

วันที่ 19 สิงหาคม 58 เวลา 10.00น. นายวิชัย จาตุรงค์กร ผอ.โครงการชลประทาน จ.หนองคาย รักษาการ ผอ.โครงการชลประทาน จ.อุดรธานี , น.อ.เพิ่มยศ แก้วสว่าง เสนาธิการ กองบิน 23 อุดรธานี นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายก ทต.บ้านจั่น พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ในโครงการ “ขุดลอกทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านจั่น”เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ำท่วม ตามนโยบาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในช่วงฤดูฝน
โครงการ“ขุดลอกทางระบายน้ำอ่างบ้านจั่น” เพื่อป้องกันน้ำท่วมเมืองอุดรธานี ตามแผนให้อ่างฯบ้านจั่นเป็นแก้มลิง ด้วยการขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำ ออกจากคลองระบายน้ำทั้งหมด ด้วยการนำแบ็คโฮแขนยาว2 คัน ของกรมชลประทาน และกำลังผลของกองบิน 23 อุดรธานี ตักวัชพืชออกจากทางระบายน้ำ พร้อมปรับแต่งคันดินริมคลองด้านตะวันตก ให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ ตั้งแต่ตัวเขื่อนและประตูน้ำอ่างฯบ้านจั่น มาจนถึงคลองระบายน้ำถนนวงแหวน แล้วมอบให้ทางเทศบาลตำบลบ้านจั่น นำวัชพืชที่ขุดลอกไปทำเป็นปุ๋ยหมัก

_preview006 _preview005
น.อ.เพิ่มยศ แก้วสว่าง เสนาธิการ กองบิน 23 อุดรธานี เปิดเผยว่า อ่างบ้านจั่นอยู่ในความดูแลของกองทัพอากาศ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ผลิตน้ำประปา ของกองบิน 23 อุดรธานี และ มทบ.24 ค่าประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี และยังเป็นแก้มลิงของเมืองอุดรธานี ขณะนี้มีวัชพืชในอ่างฯจำนวนมาก และไหลออกมาขวางทางระบายน้ำ จึงร่วมกับ สนง.ชลประทานอุดรธานี มากำจัดวัชพืชที่ทางรางระบายน้ำออก ส่วนในตัวอ่างฯได้ขอความช่วยเหลือไปยัง “ทหารช่าง” เข้ามากำจัดวัชพืชในอ่างฯออก โดยจะเริ่มในเดือนกันยายนนี้
นายวิชัย จาตุรงค์กร รักษาการ ผอ.โครงการชลประทาน จ.อุดรธานี กล่าวว่า มีงานเร่งด่วน 3 โครงการ ใช้เครื่องจักรกรมชลฯงานละไม่เกิน10 วัน โครงการแรกขุดลอกลำห้วยเสี้ยว ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด ให้เป็นแก้มลิงแบบขั้นบันไดทำเสร็จแล้ว จึงนำเครื่องจักรมาโครงการที่สอง ขุดลอกวัชพืชที่คลองระบายน้ำอ่างบ้านจั่น และโครงการต่อไปคือ การขุดลอกคลองผันน้ำที่ 1 หรือคลองผันน้ำรอบเมืองอุดรธานี จากถนนอุดร-หนองบัวลำภู ไปจนถึง บ.วัวข้อง ถ.อุดร-กุดจับ เพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรและชาวบ้านในตำบลรอบนอกได้มีน้ำใช้เพาะปลูก และผันน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันน้ำท่วมเอ่อล้นเข้าเขตเทศบาลนครอุดรธานี ในช่วงฤดูน้ำหลาก
สำหรับอ่างบ้านจั่นมีพื้นที่ราว 1,300 ไร่ ความจุ 4.3 ล้าน ลบม.ขณะมีน้ำไหลผ่านถึงปีละ 40 ล้าน ลบม. นอกจากจะเก็บกักน้ำไว้เพื่ออุปโภคบริโภค อ่างบ้านจั่นยังทำหน้าที่เป็นแก้มลิง ป้องกันน้ำท่วมเมืองอุดรธานี และลุ่มน้ำห้วยหลวง กรมชลประทานมีแผนทำการขุดลอก เพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำมากกว่าเดิม โดยในปี2559 ได้รับงบประมาณ 35 ล้านบาท เข้ามาขุดลอกเพิ่มการเก็บน้ำอีก 1 ล้าน ลบม. ดินขุดลอกจะนำมาสร้างคันดินรอบ และพื้นที่นันทนาการของประชาชน ทำให้อ่างบ้านจั่นเป็นทั้ง เก็บกักน้ำ-แก้มลิง-แหล่งอาหาร-นันทนาการด้วย

เบิ่งข้าวเมืองอุดร

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม