ซักซ้อมปั่น “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่”

ซักซ้อมปั่น “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่”

268
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

พล.ต.ธนกร จงอุตส่าห์ ผบ.มทบ.๒๔ นำกำลังพลและครอบครัว หน่วยทหารในค่ายประจักษ์ศิลปาคม ชุมชนรอบค่ายฯ และชมรมจักรยานเสือขอนกว้าง ร่วมซักซ้อมปั่นจักรยาน เพื่อเตรียมเข้าร่วมกิจกรรม “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่” เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเป็นการแสดงความสามัคคีร่วมกันของประชาชนชาวไทย ด้วยทรงเห็นว่ากิจกรรมปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน และเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคีขอพสกนิกรทุกหมู่เหล่านั้น ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ส.ค.๕๘ เวลา ๑๕๐๐

ซึ่งการซักซ้อมในวันนี้ (๑๔ ส.ค.๕๘) เป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพล ตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถจักรยาน ในพื้นที่เส้นทางในค่ายประจักษ์ฯ และรอบหนองขอนกว้าง ระยะประมาณ ๑๐ ก.ม. และเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำลังพล ครอบครัว และชุมชนรอบค่ายฯ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว…

_MG_5754

_MG_5932

DSC_0109

DSC_0117

DSC_0132

DSC_0157

DSC_0187

DSC_0210

DSC_0255

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (จ.สิทธิพล)

 

 

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม