สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงอุดรธานี

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงอุดรธานี

98
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

วันที่ 14 ส.ค. 2558 เวลา 10.30 น. ที่เรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิง จ.อุดรธานี เพื่อน้อมเกล้า ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมี นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการจัดงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการมา 17 ปีแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินส่วนพระองค์กว่า 15 ล้านบาท สนับสนุนโครงการ และพระบรมวงศานุวงศ์ ยังพระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภค ให้โครงการอย่างสม่ำเสมอ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณ ต่อผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างหาที่สุดมิได้

002
สำหรับการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการน้ำพระทัยพระราชทานของจังหวัดอุดรธานี เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสอันเป็นมหามงคล 12 สิงหาคม 2558 ซึ่งทางจังหวัดอุดรธานี พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ภาคเอกชน ทหาร มูลนิธิ สโมสร พ่อค้า ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายรวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาได้ ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้ต้องขังหญิงของเรือนกลางจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีจำนวน 584 คน รวมทั้งผู้ต้องขังที่เป็นแม่ลูกอ่อนจำนวน 3 ราย ดังกล่าว

001 004

 

เบิ่งข่าวเมืองอุดร

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม