ร.พ.ศูนย์อุดรธานี ยังขาดพยาบาล 200 คน และยังไม่บรรจุอีก 280 คน

ร.พ.ศูนย์อุดรธานี ยังขาดพยาบาล 200 คน และยังไม่บรรจุอีก 280 คน

254
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ร.พ.ศูนย์อุดรธานี ยังขาดพยาบาล 200 คน และยังไม่บรรจุอีก 280 คน แต่ยังปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิม

วันที่16พฤษภาคม 60 เวลา11.00น. จากมติคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ไม่อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่พยาบาลวิชาชีพ 10,992 อัตรา โดยให้ สป.สธ.นำตำแหน่งว่างที่มีอยู่และตำแหน่งที่จะว่างในอนาคตมาบริหารจัดการเพื่อรองรับการบรรจุพยาบาลวิชาชีพตามความจำเป็น ทำให้เกิดกระแสต่อต้านที่จะขู่ลาออกพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 30 กันยายน นี้

ดร.กิตติยา เตชะไพโรจน์ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ เปิดเผยว่า รพ.ศูนย์อุดรธานี ถ้าประเมินตามภาระกิจการบริการยังขาดอยู่ จำนวน 200อัตรา และมีพยาบาลที่เป็นลูกจ้างที่ยังไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการอีก280คน แต่ก็มีการจัดสรรโควต้า การบรรจุ จากกระทรวงสาธารณสุข มาแล้วส่วนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ และภายในช่วงสิ้นปีนี้จะมีการจัดสรรอัตรากำลัง เพื่อบรรจุ ซึ่งจะได้ดำเนินการตามที่กระทรวงกำหนดมา โดยพยาบาลที่เข้าทำงานในปี2556 ก็จะบรรจุ ได้ครบตามกำหนด

ทางด้านนายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวว่า เรื่องอัตรากำลังพยาบาลที่ขาดแคลน และพยาบาลที่ยังไม่ได้บรรจุ ซึ่งทางโรงพยาบาล ได้มีการดูแลบุคลากรเท่าเทียมกัน โดยพยาบาลทั้งบรรจุแล้วเป็นข้าราชการหรือเป็นพยาบาลชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารสุข ทางโรงพยาบาล ให้สวัสดิการ ในเรื่อง บ้านพัก การรักษาพยาบาล ที่เท่าเทียมกัน

ในส่วนการดูแลผู้ป่วยหรือคนไข้ ที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลนั้น ซึ่งจะมีจำนวนมากที่เข้ามาใช้บริการ โดยมีทั้งประชาชนในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียง ซึ่งทางโรงพยาบาลสามารถรองรับประชากร ประมาณ5ล้านคน รวมถึงจาก สปป.ลาว ที่มาใช้บริการ ต่อปี จะมีอยู่ 1,024 เตียง มีผู้ป่วยที่นอนติดเตียงรักษาต่อเนื่อง อยู่ที่110เตียง จะมีความแออัด มากในแผนกอายุรกรรม กับกลุ่มงานศัลยกรรม

ทั้งนี้มียังโรงพยาบาลรอบข้างก็จะส่งมารักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ซึ่งจะเกิดการแออัด ทำให้บุคลากรแพทย์และพยาบาลที่มีน้อยไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง การบริหารจัดการ ทางโรงพยาบาลมีวิธีการลดการแออัดและให้เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างทั่วถึง โดยการดูแลในช่วงวิกิต ถ้าหากดีขึ้นก็จะทำการส่งกลับไปรักษาตามโรงพยาบาลต้นสังกัด อย่างไรก็ตามบุคลากรพยาบาลในโรงพยาบาลก็ยังปฏิบัติหน้าที่กันตามปกติ ในตอนนี้ดังกล่าว

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้