ประชาชนทั่วสารทิศ แห่สักการะเจ้าปู่ศรีสุทโธ คำชะโนด

ประชาชนทั่วสารทิศ แห่สักการะเจ้าปู่ศรีสุทโธ คำชะโนด

287
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ประชาชนทั่วสารทิศ แห่สักการะเจ้าปู่ศรีสุทโธ คำชะโนด ร่วมงานบวงสรวง และมีดารานักร้องน้องริต้า ได้มารำถวาย เป็นปีที่3

วันที่ 10 พฤษภาคม 60 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณสำนักสงฆ์ศรีสุทโธ คำชะโนด ตำบลบ้านม่วง อ.บ้านดุง จ. อุดรธานี ได้จัดงานพิธีบวงสรวงเจ้าปู่ศรีสุทโธ คำชะโนด เป็นประเพณีบุญเดือนหก โดยมี มีนายสุวิชาญ ไชยโกมล นายอำเภอบ้านดุง ในฐานะประธานกรรมคำชะโนดฯ เป็นประธานจัดงาน และมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อ.บ้านดุง ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน พ่อค้า ประชาชน มูลนิธิ ต่างๆเข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ จำนวนมาก

โดยพิธีบวงสรวงเจ้าปู่ศรีสุทโธ คำชะโนด ประจำปี 2560 เริ่มด้วยพิธีทางศาสนาพุทธ เสร็จแล้วต่อด้วยพิธีทางศาสนาพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวง เสร็จแล้วนักเรียนจากโรงเรียนบ้านดุงวิทยา ทำการรำบวงสรวงเจ้าปู่ศรีสุทโ คำชะโนด ด้วยการรายรำที่เรียกว่า “ลีลานาคินทร์ คำชะโนด และการรำบวงสรวงเจ้าปู่ศรีสุทโธ ประกอบเพลงที่แต่งโดยอาจารย์สุวคนธ์ สมวัชรจิต ต่อด้วยการรำบวงสรวงของคณะนางรำจาก 14 หมู่บ้านของตำบลบ้านม่วง อ.บ้านดุง

นอกจากจะมีการจัดพิธีรำบวงสรวงเจ้าปู่ศรีสุทโธ เนื่องจากว่าในวันที่ 10 พฤษภาคมนี้ เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางพุทธศาสนา และเป็นช่วงที่ชาวนากำลังที่เริ่มต้นการลงมือทำนา ทางอำเภอบ้านดุง ได้จัดให้มีงานบุญเดือนหก คำชะโนดหรือประเพณีจุดบั้งไฟขอฝนจากพญาแถน โดยในปีนี้ก็มี น.ส.กัลญยกัลป์ตา ปัญญโสภรณ์ หรือ น้องริต้า ดารานักร้อง ได้เดินทางมารำบวงสรวงถวายเจ้าปู่ศรีสุทโธ คำชะโนด เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งทำให้ได้รับความสนใจจากประชาชนในอำเภอบ้านดุง ที่ทราบเดินทางมาร่วม ชมลีลาการร่ายรำบวงสรวงของ น้องริต้าฯ เป็นจำนวนมาก

นายสุวิชาญ ไชยโกมล นายอำเภอบ้านดุง เปิดเผยว่า งานพิธีบวงสรวงเจ้าปู่ศรีสุทโธ คำชะโนด ในปีนี้ เป็นความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คือ ตำบลบ้านม่วง ต.บ้านจันทร์ และ ต.วังทอง ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีที่เก่าแก่ของคำชะโนดมานานแล้วให้อยู่กับท้องถิ่น และอีกกิจกรรมหนึ่งคือบุญเดือนหก หรือ ปะเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นประเพณีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน เพื่อขอให้ฝนตกต้องฤดูกาล เพราะเป็นช่วงที่เข้าฤดูทำนาแล้ว

เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่ผู้มีจิตศรัทธานับถือในเจ้าปู่ศรีสุทโธ คำชะโนด ทั้งในจังหวัดอุดรธานีและจากจังหวัดต่างๆได้มาร่วมกันบูชาสักการะ บวงสรวงเจ้าปู่ศรีสุทโธ คำชะโนด กันเป็นจำนวนมาก หลายหมื่น นอกจากที่จะมีพิธีรำบวงสรวงเจ้าปู่ศรีสุทโธจากลูกหลานและนางรำจากหมู่บ้านต่างจำนวน 14 หมู่บ้าน รวมไปถึงน้องริต้า ดารานักร้องด้วย

น้องริต้า กล่าวว่า กล่าวว่า ตนเดินทางมารำบวงสรวงถวายเจ้าปู่ศรีสุทโธ เป็นปีที่ 3 แล้ว เนื่องเพราะตนเองมีความเชื่อและศรัทธาต่อเจ้าปู่ศรีสุทโธ คำชะโนดมาก อธิษฐานขอสิ่งใดก็ได้สมใจ แต่ไม่ยอมบอกว่าเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งลีลาและท่ารำ ได้รับการฝึกฝนด้านนี้จากอาจารย์ผู้สอนและได้ทำการฝึกฝนด้วยตนเองส่วนหนึ่ง ดังกล่าว

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้