จ.อุดรธานีนักเรียน ร่วมกันทำดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ

จ.อุดรธานีนักเรียน ร่วมกันทำดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ

90
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

จ.อุดรธานีนักเรียน ร่วมกันทำดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 5 พฤษภาคม 60 เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี มีนักเรียนโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ร่วมกัน ประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้ เป็นนักเรียนแกนนำในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่จะแนะนำน้อง ๆในโรงเรียนให้ต่อยอดต่อไป

นายอาวุธ ท้าวเนาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นโดยให้คณะครูที่ดูแลกิจกรรมงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ภายในโรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนได้รวมกลุ่มกันเพื่อทำดอกไม้จันทน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในงานพิธีถวายพระเพลิงฯ โดยได้ทำการจัดหาวัสดุในการทำดอกไม้จันทน์ โดยมีเป้าหมาย คือ นักเรียนจำนวน 20 คนนี้ หลังจากได้เรียนรู้วิธีการทำแล้วจะเป็นผู้ที่ขยายผลด้วยการสอนให้น้องๆ ทุกคน ในโรงเรียนทำได้ และสามารถที่จะต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปในอนาคตได้ จากนั้น นักเรียนทุกคน จะพร้อมใจกันนำดอกไม้จันทน์ส่งคนละ 9 ดอก

ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้เป็นนักเรียนจิตอาสาเพื่อเป็นผู้สอนให้นักเรียนในโรงเรียนและประชาชน ที่สนใจได้ทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นับว่าเป็นเรื่องที่ดี ประกอบกับ ในพื้นที่อำเภอวังสามหมอ มีวัตถุดิบที่สามารถจะนำมาประกอบเป็นดอกไม้จันทน์ได้ จึงได้นำเรื่องไปปรึกษากับครูรับผิดชอบ ซึ่งโดยปกติโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร เป็นโรงเรียนที่ให้บริการกับชุมชนด้วยดีเสมอมา นับตั้งแต่ การให้บริการเรื่องวงดุริยางค์ในงานต่างๆ ตามแต่ชุมชนจะร้องขอ การแสดงดนตรี การแสดงกลองยาว การรำหน้าศพ การทำพวงหรีด การทำดอกไม้จันทน์ เป็นต้น

โดยในครั้งนี้ ทางจังหวัดอุดรธานี ได้เชิญชวนให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมใจกันทำดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ เพื่อให้ครบ 99,999 ดอก เมื่อนักเรียนได้ทราบจึงเกิดความสำนึกอยากทำร่วมกับทางจังหวัดอุดรธานี โดยเสนอให้เพื่อนๆ น้องๆ พี่ๆ ทำดอกไม้จันทน์ไปส่งครูที่รับผิดชอบให้ครบคนละ 9 ดอก ซึ่งถ้าหากนักเรียนโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร นำดอกไม้จันทน์มาส่งครบทุกคนแล้ว ตนจะรวบรวมนำดอกไม้จันทน์ ไปมอบให้กับ ผอ.เขต สพม.20 อุดรธานี เพื่อรวบรวมส่งกับทางจังหวัดเป็นลำดับต่อไป ส่วน ผู้ปกครองนักเรียน หากอยากทำดอกไม้จันทน์เพื่อเป็นการถวายอาลัยฯร่วมกับบุตรหลาน ทางโรงเรียนก็ยินดีที่จะฝึกสอนให้ ได้ดังกล่าว

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้