ชาวบ้านห้วยสามพาด รอเหมืองเปิด เตรียมพร้อมร่วมงานอุดรโปแตซ

ชาวบ้านห้วยสามพาด รอเหมืองเปิด เตรียมพร้อมร่วมงานอุดรโปแตซ

118
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ชาวบ้านห้วยสามพาด รอเหมืองเปิด เตรียมพร้อมร่วมงานอุดรโปแตซ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านห้วยสามพาด หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เพื่อพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านรอบพื้นที่โครงการ เตรียมความพร้อมก่อนเหมืองเปิด


นางม้วน ทอนเสาร์ ชาวบ้านที่เข้าร่วมพูดคุย ได้สอบถามเกี่ยวกับการขอรับค่าลอดใต้ถุน ซึ่งได้มีการรับครั้งแรกไปแล้วนั้น ว่าครั้งต่อไปจะสามารถขอรับได้ในช่วงใด ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ กล่าวว่า ทางโครงการจะจ่ายค่าลอดใต้ถุนระยะที่ 2 เมื่อได้รับการอนุญาตประทานบัตร แต่สำหรับชาวบ้านที่ยังไม่ได้รับค่าลอดใต้ถุนระยะที่ 1 ก็ยังสามารถยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อขอรับสิทธิ์ดังกล่าวได้ โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ


นางมาลี หมายบูญ ชาวบ้านที่เข้าร่วมรับฟังข้อมูล ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ชาวบ้านที่มีความประสงค์ขอรับค่าลอดใต้ถุนจากโครงการ จะทราบได้อย่างไรว่าที่ดินของตนอยู่ในเขตเหมืองหรือไม่ โดยทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ ให้คำตอบว่า ชาวบ้านที่ต้องการทราบข้อมูลว่าบ้านหรือที่ดินของตน ได้รับสิทธิ์ค่าลอดใต้ถุนหรือไม่ ให้นำเอกสารสำเนาโฉนดที่ดิน มายื่นเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อจะได้นำไปตรวจสอบกับกรมที่ดินต่อไป ทั้งนี้ การรับสิทธิ์ค่าลอดใต้ถุนนี้ จะไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น


ด้านประเด็นการจ้างงาน ซึ่งชาวบ้านต่างรับทราบนโยบายการจ้างงานคนในพื้นที่ของโครงการฯ และมีความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก แต่ทั้งนี้ ยังมีความกังวลเรื่องข้อจำกัดด้านอายุ โดยได้สอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ว่า สำหรับชาวบ้านที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จะสามารถสมัครงานตำแหน่งใดได้บ้าง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กล่าวว่า ทางโครงการไม่ได้ปิดกั้นเรื่องอายุผู้สมัคร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จะพิจารณาจากความรู้ความสามารถของผู้สมัครแต่ละคน โดยตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครก็จะแบ่งออกเป็น งานสำนักงาน งานผู้รับเหมา และค้าขาย รวมกว่า 1,131 อัตรา ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

นางสาวยุวธิดา เทียนไทยสงค์ ได้เสนอความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นการจ้างงานว่า อยากให้โครงการช่วยผลักดันนโยบายการจ้างงานคนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ชาวบ้านจะได้มีอาชีพ มีรายได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพของคนในท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม เช่น การเกษตร การเลี้ยงปลา เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนดีขึ้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการ กล่าวว่า เมื่อเหมืองเกิดขึ้นก็จะมีกองทุนสำหรับชุมชน ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาอาชีพคนในชุมชนด้วยเช่นกัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้