ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์ อุดรธานี จัดเสวนาสุขภาพ ดูแลตัวเอง

ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์ อุดรธานี จัดเสวนาสุขภาพ ดูแลตัวเอง

43
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์ อุดรธานี จัดเสวนาสุขภาพ ดูแลตัวเองอย่างไรอย่างถูกวิธี ให้ห่างไกลโรค

วันที่21 มีนาคม 60 เวลา09.30 น.ที่ห้องประชุม ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์ อุดรธานี จัดเสวนาสุขภาพ ดู ในหัวข้อ แลตัวเองอย่างไร ให้ห่างไกล โรคปวดหลัง ไล่ และข้อเข่า โดยมีแพทย์หญิง สุทธวดี สุขเจริญสิน แทพย์ผู้ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ เวชศาสตร์ชะลอวัย มาบรรยาย ให้ความรู้ ซึ่งมีผู้สูงอายุ จำนวนมาก ในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมรับฟังยาย ในครั้งนี้

นายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์บูรณาการ Absolute health Medical Center เปิดเผยว่า ทั้งนี้ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์ เป็นสถาบันดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ ก่อตั้งมาเป็นเวลา10 ปี ซึ่งปัจจุบัน มีทั้งหมด 6 สาขา ประกอบด้วย สาขากรุงเทพ สาขาขอนแก่น สาขาพัทยา สาขาเชียงใหม่ สาขาโคราช และสาขาอุดรธานี

สำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งหวังดูแล และเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้ป่วยให้พ้นจากความเจ็บป่วยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเน้นแนวคิดในการักษาแบบก้าวหน้าคือการป้องกันไม่ให้เกิดโรคและเมื่อเกิดโรคแล้วต้องรักษาที่ต้นเหตุของโรคอย่างแท้จริงด้วยการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุม ซึ่งปัจจุบันการแพทย์สมัยใหม่ ที่รวบรวมเอาความรู้ของศาสตร์การรักษาโรคในหลายทฤษฎีประยุกต์ใช้ร่วมกัน ทั้งศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันและศาสตร์การแพทย์ทางเลือกมาใช้

โดยเพื่อที่จะนำมาดูแลรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคมากกว่าที่จะใช้รักษาตามอาการ ซึ่งเป็นการรักษาที่ปลายเหตุ รวมทั้งป้องกันก่อนที่ร่างกายจะแสดงภาวการณ์ เจ็บป่วย ซึ่งให้ความสำคัญกับการตรวจวินิจฉัย ในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เจาะลึก ในการครอบคลุมลึกถึงระดับเซลล์ มาใช้ในการตรวจวินิจฉัยตรวจเช็คความสมบูรณ์ของอวัยวะทุกระบบและสภาพร่างกายโดยรวม เพื่อให้แพทย์สามารถวางแผนการและทำการรักษาได้อย่างตรงจุด ซึ่งอวัยวะร่างกายในร่างกายทุกระบบ มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกันทุกส่วน หากอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเริ่มเสื่อมก็จะส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยในอนาคตดังกล่าว

ในวันนี้ ได้นำองค์ความรู้ เกี่ยวกับโรค ปวดหลัง ไหล่ ข้อเข่า ในการดูแลตนเองอย่างไร ที่ถูกวิธี ให้ห่างไกลจากโรคพวกนี้ รวมไปถึงนำเครื่องตรวจมวลกระดูก ด้วยการตรวจที่เท้ามาให้บริการตรวจฟรี ให้กับผู้ที่มาร่วมเข้ารับฟังยาย เพราะกระดูกที่เท้าเป็นกระดูกหนาที่สุดของทุกส่วนของร่างกาย ดูว่ากระดูกมีการเริ่มพรุนหรือเปล่า และบางหรือไม่ จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคขึ้นมาหรือไม่

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้