ธกส. ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน 10,000 ล้านบาท ช่วยเหลือชาวนา

ธกส. ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน 10,000 ล้านบาท ช่วยเหลือชาวนา

184
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

วันที่ 5 ส.ค. 2558 เวลา09.00 น. นายโกเมนทร์ โคตรศรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส.จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมานั้นทางจังหวัดอุดรธานีได้ประสบภัยแล้งในรอบ 15 ปี พร้อมกับจังหวัดอื่นๆที่ประสบกับภัยแล้งเช่นกัน ซึ่งจากรณีดังกล่าวทางรัฐบาลได้มีมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรทุกประเภทโดยเฉพาะในช่วงนี้ ฤดูทำนาปี ทำให้ภาพรวมแล้วเกษตรกรชาวนาเป็นเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนมากกว่าเพื่อน

ดังนั้นทางรัฐบาลได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือในหลายๆด้าน โดยมีมาตรการช่วยเหลือ และในช่วงที่เกิดวิกฤตภัยแล้ง ต้องมาปลูกข้าวใหม่ในรอบที่สอง โดยมีมาตรการช่วยเหลือในระยะฉุกเฉินและ ระยะยาว และก่อนหน้านั้นทางรัฐบาลก็ๆได้ออกมาตรการประกันภัยทางการเกษตร ซึ่งในกรณีดังกล่าว สำหรับในประเทศไทยยังไม่ค่อยเป็นที่นิยม แต่ในต่างประเทศการประกันภัยความเสียหายทางการเกษตรนั้นทำกันอย่างกว้างขวาง

สำหรับมาตรการการช่วยเหลือแก่เกษตรกรของรัฐบาลที่กำหนดออกมาโดยมี ธกส.เป็นหน่วยงานดำเนินการนั้น เป็นมาตรการช่วยเหลือภัยแล้ง ปี2558 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน มีจำนวนหลายมาตรการด้วยกันซึ่งเป็นมาตรการด้านสินเชื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกร มีทั้งการมาตรการขยายเวลาการชำระหนี้สินเดิมที่ลูกค้าของ ธกส.กู้ไปจาก ธกส. ออกไปไม่เกิน 9 เดือน หรือในกรณีพิเศษไม่เกิน 12 เดือน

โดยมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแบบฉุกเฉินวงเงิน 10,000 ล้านบาท โดย ธกส.จะปล่อยสินเชื่อ 10,000 บาทต่อราย โดยมีระยะปลอดดอกเบี้ย0% เป็นระยะเวลา 3 เดือน ส่วนเดือนที่ 4-12 จะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7% (MRR) เพื่อให้เกษตรกรนำเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวในสิ่งที่จำเป็น ซึ่งปรากฏว่าของจังหวัดอุดรธานี มาขอยื่นกู้จำนวน 4 ราย จำนวน 40,000 บาท แต่ทั้งประเทศจำนวน 2,154 ราย เป็นเงิน 21,535,000 บาท

ส่วนมาตรการสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟู วงเงิน 10,000 ล้านบาท สามารถกู้ได้รายละไม่เกิน 20,000 บาท ระยะเวลาให้เงินกู้ไม่เกิน3 เดือน อัตราดอกเบี้ยจะติดอัตรา 7%(MRR) จ.อุดรธานี มีจำนวน 2 ราย และมาตรการให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรทำการกู้ผ่านที่ทำการสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ทาง ธกส.จะให้สหกรณ์การเกษตรกู้เงินจาก ธกส.ในอัตราดอกเบี้ย3.75% ต้อปี (MLR-1.25) แล้วให้สหกรณ์กรการเกษตรไปปล่อยให้สมาชิก สหกรณ์ฯกู้อีกต่อหนึ่ง

นอกจากนี้แล้วก็มีมาตรการในระยะยาว เพื่อให้เกษตรกรนำเงินกู้ดังกล่าวไปเพื่อปรับปรุงระบบการผลิตด้านการเกษตรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร หรือเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นรูปแบบอื่นที่มีความเหมาะสมมากขึ้น เป็นระยะเวลา 3 ปี วงเงิน 300,000 ราย วงเงินกู้จำนวน 30,000 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย 5%

สำหรับมาตรการที่กำหนดให้เกษตรกรต้องทำประกันภัยทางการเกษตรนั้น ทางรัฐบาลได้กำหนดมาตรการดังกล่าว ออกมาก่อนหน้านี้แล้ว โดยในระยะแรกนี้ไดกำหนดให้พื้นที่การเกษตรของเกษตรกรทั่วประเทศจำนวน 1.5 ล้านไร่ และมีกำหนดปิดโครงการในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นี้ โดยมีบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนี้จำนวน 7 บริษัท และปัจจุบันนี้ได้มีเกษตรกรขอทำการประกันภัย จนเกินโควต้า พื้นที่ที่รัฐบาลกำหนดเอาไว้1.5 ล้านไร่ โดยจังหวัดอุดรธานีได้รับเป้าหมายจำนวน 44,500 ไร่ เป็นผู้ถือใบกรมธรรม์จำนวน 6,941 ใบ ปัจจุบันมีผู้ยื่นความจำนงทำประกันภัย จำนวน 52,369 ไร่ ซึ่งจังหวัดอุดรธานีได้รับการจัดสรรพื้นที่เพิ่มให้อีกจำนวน 1 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ 54,700 ไร่ ดังกล่าว
นำเสนอข่าวโดยLOGO-NEWS1

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม