จ.อุดรฯ ปลูกป่าและหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ

จ.อุดรฯ ปลูกป่าและหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ

67
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

วันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา09.00 น. ณ บริเวณ หนองตระไก้ บ.หนองขาม ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี นายณรงค์ พลละเอียด รอง ผวจ.รกก.ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558

พ.ต.อ.สมบัติ บุญโสภา ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 เปิดเผยว่า จากปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ และมีผลต่อความเสื่อมโทรมของดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา พระองค์จึงมีพระราชดำริให้มีการปลูกป่าและหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องจากป่าไม้จะดูดซับน้ำลงไปในดิน

ส่วนหญ้าแฝกเป็นพืชที่มีรากยาวแพร่กระจายลงไปในดินตรงๆ เป็นแผงและง่ายต่อการรักษาเป็นเสมือนกำแพงที่มีชีวิตช่วยชะลอความเร็วของน้ำ เป็นกำแพงดักตะกอนดินป้องกันการพังทลายของหน้าดินอย่างดียิ่ง ทุกภาคส่วนจึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนณรงค์ส่งเสริมขยายผล เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558

โดยกองกำกับการตำรวจ ตระเวนชายแดนที่ 24  ได้ร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่บ้านหนองขาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ทำการปลูกป่าและหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 100,000 กล้าในพื้นที่ลาดชันรอบแหล่งน้ำหนองตะไก้และปลูกต้นยางนา ต้นตะเคียน ต้นกฤษณา และมะพร้าว อีกจำนวน 1,000 ต้น ในพื้นที่ค่ายเสนีย์รณยุทธการ  พร้อมทั้งได้ปล่อยพันธ์ปลาลงหนองน้ำ ด้วย

ในการดำเนินการโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยกองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 จังหวัดอุดรธานี โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานี สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุดรธานี ข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และนักเรียน รวมกว่า 800 คน และได้รับการสนับสนุนต้นกล้าหญ้าแฝกจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี และกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ดังกล่าว

นำเสนอข่าวโดยLOGO-NEWS1

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม