จ.อุดรฯ ยกระดับแรงงานติดดาวสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการและลูกค้า

จ.อุดรฯ ยกระดับแรงงานติดดาวสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการและลูกค้า

64
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

จ.อุดรฯ ยกระดับแรงงานติดดาวสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการและลูกค้า

วันที่25 กุมภาพันธุ์ 60 เวลา09.00 น. ที่ห้องประชุม โรงเรียมพัฒนาอาชีพอุดรธานี นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มาเป็นประธาน โครงการ ติดดาวแรงงานไทยสร้างมั่นใจให้ลูกค้า ให้ปี2560 เป็นปีแห่งการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

นายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ความสำคัญกับมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันและส่งเสริมให้แรงงานได้รับการพัฒนา ก่อนออกสู่ตลอดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้กลไกลประชารัฐเป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้นโยบายและยุทศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศ 20 ปี และ 8 วาระปฏิรูป

โดยกระทรวงแรงงานมีการจัดตั้ง สถานบันนำร่องเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต12 แห่ง และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ก็เป็นหนึ่งในสถานบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง ในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต สาขาเกษตรแปรรูปและอาหาร ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ติดดาวแรงงานไทยสร้างมั่นใจให้ลูกค้า จำนวน150 คน

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า แรงงานติดดาวต้องเป็นแรงงานผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือของแรงงานแห่งชาติ เพื่อเน้นให้ทุกคนเข้ามาสู่กระบวนการพัฒนาตนเอง อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะมีอัตรามาตรฐานของรับด้วยจะได้มากกว่าอัตราค่าแรงขึ้นต่ำ เช่นผู้ประกอบอาหารไทย จะได้ค่าจ้าง อัตรามาตรฐานไม่ต่ำวันละ400 บาท หรือ ช่างไฟฟ้า วันละ400 บาท พอมีแรงงานติดดาวขึ้นจะบ่งบอกได้ว่าเป็นบุคคลที่มีดาวติดหน้าอก ได้ผ่านการทดสอบฝีมือแรงานในระดับหนึ่งแล้ว

ดังนั้นทำให้ผู้ประกอบการ หรือ ผู้มีใช้บริการ มีความมั่นใจ ที่มาใช้บริการ กับบุคคลเหล่านี้ ที่มีดาวติดและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ ผู้ที่ได้รับดาวด้วย รวมทั้งไปถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้สถานที่ประกอบการ ที่ได้แรงงานที่คุณภาพ ซึ่งจะได้งานคุณภาพตามมาดังกล่าว ส่วนแรงานที่จะไปทำงานต่างประเทศนั้นต้องมีคุณภาพด้วย เช่น พ่อครัวแม่ครัว ที่จะทำงานครัวไทยไปสู่ครัวโลกนั้น การจะไปทำงานต่างประเทศถ้าไม่ฝีมือ ซึ่งจะทำให้รายได้น้อย โดยบางประเทศได้มีเงื่อนไข ต้องผ่านการทดสอบฝีมือแรงาน เช่นประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

สำหรับในการส่งคนไปทำงานต่างประเทศ ต้องส่งคนที่คุณภาพและมีฝีมือ เพื่อสามารถส่งเงินกลับมาให้ทางบ้าน หรือ ประเทศไทย ได้จำนวนมาก แต่ถ้าไม่มีฝีมือ ควรที่จะทำงานในประเทศ มันไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ แต่ถ้าใครจะไปทำงานต่างประเทศ ต้องเข้าไปสู่กระบวนการที่ถูกต้องของกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีสำนักงานจัดหางานอยู่ทั่วประเทศ ให้ไปสอบถามประเทศที่จะไปมีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ เพื่อจะได้ทำการตรวจสอบให้ก่อนที่จะเดินทางไป ที่สำคัญต้องมีคุณภาพควรมาทดสอบมาตรฐานแรงงานแต่ละสาขาของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังกล่าว

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้