ทหารอากาศกองบิน 23 ร่วมกับทหารสิงคโปร์ มอบเงินและสิ่งของเด็กพิการปัญญาอ่อน

ทหารอากาศกองบิน 23 ร่วมกับทหารสิงคโปร์ มอบเงินและสิ่งของเด็กพิการปัญญาอ่อน

81
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ทหารอากาศกองบิน 23 ร่วมกับทหารสิงคโปร์ มอบเงินและสิ่งของ ช่วยเหลือให้กับเด็กพิการปัญญาอ่อน

วันที่24 กุมภาพันธุ์ 60 เวลา08.30 น.ที่อาคารอเนกประสงค์ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี บ้านข้าวสาร ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี นาวาอากาศเอก ธฤษณัช ปาละกวงศ์ เสนาธิการกองบิน23 พร้อมด้วยทหารกองทัพอากาศสิงคโปร์ และทหารอากาศกองบิน23 ได้เดินทางมามอบเงิน จำนวน5 หมื่นบาท พร้อมด้วย สิ่งของอุปโภคบริโภค และ อุปกรณ์การเรียน ให้กับศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนฯ ในครั้งนี้

นางกฤษณา ธีระวุฒิ รองประธานศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี ศูนย์แห่งนี้ ได้ก่อตั้งแต่2526 เป็นสาขาภูมิภาคของมูลนิธิช่วยเหลือคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญาทุกระดับ ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเต็มตามศักยภาพ โดยปัจจุบัน มีเด็กพิการที่อยู่ในความดูแลจำนวน93คน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ อยู่จำนวน7 คน ที่ออกไปช่วยเหลือเด็กพิการ ทั้งนอกพื้นที่ด้วย

นาวาอากาศเอก ธฤษณัช ปาละกวงศ์ เสนาธิการกองบิน23 กล่าวว่า กองบิน23 ร่วมกับทหารกองทัพอากาศสิงคโปร์ ที่มาร่วมฝึกบิน ในประเทศไทย จ.อุดรธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ด้อยโอกาส จึงได้ทำการสำรวจพบว่า ที่ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน ฯ แห่งนี้ มีเด็กคนพิการ ต้องการความช่วยเหลือจากสังคม จึงได้นำเงินและสิ่งของมาช่วยเหลือ เพื่อนำไปพัฒนาต่อระบบทางสมองของเด็ก ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังกล่าว

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้