อุดรโปแตซ ผลักดันโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในรั้วโรงเรียน

อุดรโปแตซ ผลักดันโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในรั้วโรงเรียน

32
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

อุดรโปแตซ ผลักดันโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในรั้วโรงเรียน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายคทาวุธ แก้วมณีชัย หัวหน้าส่วนรัฐกิจสัมพันธ์ ผู้แทนโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านข้าวสาร ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสายัณห์ ไชยวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ

โครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านข้าวสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้านการเกษตรที่ยั่งยืน สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ เช่น การปลูกผัก เลี้ยงไก่ ฯลฯ ทั้งนี้ โครงการอุดรโปแตซ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้เด็กๆได้ฝึกปฏิบัติจริง จึงเข้าร่วมกับโรงเรียนบ้านข้าวสารเพื่อสนับสนุนกิจกรรมนี้

 

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้