รองอธิบดีกรมการค้าภายใน สปป.ลาว เดินทางดูระบบการจัดเก็บสินค้าและห้องเย็น

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน สปป.ลาว เดินทางดูระบบการจัดเก็บสินค้าและห้องเย็น

36
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน สปป.ลาว เดินทางดูระบบการจัดเก็บสินค้าและห้องเย็น ตลาดสินค้าการเกษตรใหญ่ที่สุดในอีสานตอนบนเตรียมนำไปพัฒนาประเทศของตนเอง

วันที่ 4 ก.พ.2560 เวลา 10.30 น.ที่ห้องประชุมตลาดเมืองทองเจริญศรี อุดรธานี นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายณณชัย ฑีฆธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดเมืองทองเจริญศรี จำกัด และตัวแทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ นายขวันใจ เอี่ยมสุดทิ รองอธิบดีกรมกรมการค้าภายใน กระทรงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว และ นางจันสี มะนีจัน หัวหน้าแผนกกรมการค้าภายใน และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจการค้า ที่เดินทางมาดูงาน แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคลังสินค้าและห้องเย็น อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นตลาดสินค้าการเกษตรใหญ่ที่สุดในอีสานตอนบน

นายณณชัย ฑีฆธนานนท์ กรรมการผู้จัดการฯ ได้กล่าวแนะนำพื้นที่ของตลาดเมืองทองเจริญศรี ว่า ตลาดเมืองเจริญศรี ได้รับการก่อตั้งโดย นายเจริญ ฑีฆธนานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท อุดรเจริญศรี จำกัดและในเครือ โดยครั้งแรกใช้พื้นที่จอดรถของศูนย์การค้าเจริญศรี ให้เกษตรกรนำเอาผลผลิตการเกษตรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มาวางจำหน่ายโดยไม่คิดเงิน

ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบันในพื้นที่ประมาณ 98 ไร่เศษ โดยตลาดเมืองทองเจริญศรี เป็นตลาดให้เกษตรกรเช่าพื้นที่เพื่อขายส่งผลผลิตการเกษตร มีบูธสำหรับสินค้าทางการเกษตรต่างๆจำนวน 900 บูธ มีผลผลิตการเกษตรจากจังหวัดต่างๆของภาคอีสานและขายส่งไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ส่วนหนึ่งขายส่งไปยังประเทศ สปป.ลาว เวียดนาม และประเทศจีนตอนใต้ และยังมีผลไม้จากประเทศจีน ส่งเข้ามาใช้พื้นที่ส่งขายให้กับพ่อค้าคนไทย ส่วนห้องเย็นนั้นมีเอกชนเข้ามาดำเนินการดูแลเองอย่างเป็นระบบที่ดี

จากนั้นคณะของนายขวันใจฯ ได้เดินทางไปดูพื้นที่ของตลาดฯ โดยเฉพาะกิจการห้องเย็นที่ใช้สำหรับผลไม้จากประเทศจีน แห่งแรกคือ ห้องเย็นของ หจก.ผลาธรรม ทองนพคุณ ของ น.ส.ผลาธรรม ทองนพคุณ ซึ่งเป็นห้องเย็นขนาดใหญ่ที่สุดของตลาด โดยมีการก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีต และติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ สามารถบรรจุผลผลิตผลไม้ได้จำนวนมากเพียงพอกับลูกค้า และดูงานห้องเย็นแบบตู้คอนเทนเนอร์เคลื่อนที่

นายขวันใจ เอี่ยมสุดทิ รองอธิบดีกรมมการค้าภายในลาว เปิดเผยว่า คณะของตนเองได้เดินทางมาดูงาน เพื่อศึกษากิจการค้าตลาดกลางผลผลิตทางการเกษตรขนาดใหญ่ในภาคอีสานตอนบน 2 แห่งคือ ที่จังหวัดขอนแก่น และที่จังหวัดอุดรธานี ได้ประสบการณ์การดำเนินงานกิจการของตลาดทั้งในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี หลายอย่างที่ดี มีคุณภาพ อย่างเป็นระบบจัดเก็บที่ดีและได้แลกเปลี่ยนความในด้านดังกล่าว จากเจ้าของตลาดที่เป็นเอกชน จากตรงนี้ จะได้นำความรู้ที่ได้เอาไปพัฒนาการดำเนินการที่ประเทศ สปป.ลาว และจะให้มีการผลักดันส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ จะเป็นผลดี ในสินค้านำเข้าและส่งออก ประเทศของตนดังกล่าว

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้