มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 233 ทุน

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 233 ทุน

91
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 233 ทุน

วันที่ 31มกราคม 60 เวลา 10.00น. ที่อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การเรียนและพัฒนาการกีฬา อบจ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2560 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ตลอดจนผู้ปกครอง และนักเรียนผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิ คุณพุ่ม จำนวน 233 คน เข้าร่วมพิธี

สำหรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงพระเมตตาประทานทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการทุกประเภท ซึ่งมีฐานะยากจน ทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2550 และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจังหวัดอุดรธานี ได้รับประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการ จำนวน 233 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

นายชยาวุธ จันทรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนผู้รับประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม เปิดเผยว่า รู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงเห็นความจำเป็น และความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้