สั่งรถกู้ชีพโรงพยาบาลทุกแห่งห้ามขับฝ่าไฟแดง

สั่งรถกู้ชีพโรงพยาบาลทุกแห่งห้ามขับฝ่าไฟแดง

90
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งรถกู้ชีพโรงพยาบาลทุกแห่งห้ามขับฝ่าไฟแดง ทำตามระเบียบ เผยหาทางทุกเทคโนโลยี ช่วยสาวพยาบาล

วันที่ 24 ม.ค.60 เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมืองอุดรธานี นายแพทย์ โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังทีมประเมินพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.ติดดาว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้เป็นผู้บริหารในระดับโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ นักเทคนิคการแพทย์ที่รับผิดชอบงานปฐมภูมิในระดับจังหวัดเภสัชกรปฐมภูมิ ผู้รับผิดชอบในงาน IT ผู้รับผิดชอบงานการบริหารทรัพยากรบุคคล พยาบาลวิชาชีพ แพทย์แผนไทย และ ผู้รับผิดชอบงานนวัตกรรม (R2R)

นายแพทย์ โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีด้านสาธารณสุข โดยใช้ 4 ยุทธศาสตร์หลัก เป็นเลิศ 4 ด้านคือ 1.ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นเลิศ 2.ระบบบริการเป็นเลิศ 3.บุคลากรเป็นเลิศ และ 4.บริหารจัดการเป็นเลิศ ในด้านของการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นั้นเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การบริการเป็นเลิศที่มุ่งเน้นที่จะยกระดับคุณภาพการบริการของ รพ.สต.ให้ได้มาตรฐาน เช่นเดียวกับโรงพยาบาลใหญ่

โดยให้มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพของสถานบริการเพื่อให้ รพ.สต.ทุกแห่งให้บริการประชาชนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงงานคุ้มครองผู้บริโภค มีข้อมูลของประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชองประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับภาคเครือข่ายด้านสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

นายแพทย์ โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สำหรับมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย 1.บริหารดี เป็นองค์กรและการจัดการที่ดี 2.ประสานงานดี ภาคมีส่วนร่วมให้ความสำคัญกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย ทำให้ได้มาถึงปัญหาของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ฐานข้อมูลการบริการ ความร่วมมือ ความพึงพอใจ 3. บุคลากรดีมีการจัดการอัตรากำลังด้านสุขภาพ สร้างความผาสุก ความพึงพอใจ มีระบบพัฒนาการเรียนรู้ มีการเสริมพลังประชาชนและครอบครัวในการดูแลตนเอง 4.บริการดี มีการจัดการบริการครอบคลุมทุกประเภทและประชาชนทุกกลุ่มวัย จัดบริการตามปัญหาชุมชน ในและนอกสถานบริการ.5.ประชาชนสุขภาพดี เป็นการประเมินผลลัพธ์ในการทำงาน ทั้งในบทบาทชิงบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง ด้วยพฤติกรรม 5 อ.2ส. และผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดรวมทั้งการมีนวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้

ทั้งนี้โดยกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายคือ อีก 20 ปี ข้างหน้า ให้อายุเฉลี่ยประชาชนเท่ากับ 85 ปี และอายุเฉลี่ยที่มีสุขภาพดีเท่ากับ72 ปี ซึ่งหน่วยบริการปฐมภูมิจะเป็นกลไกที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการบรรลุเป้าหมายนี้ เนื่องจากเป็นหน่วยบริการที่จะเนินการส่งเสริมป้องกันมากกว่ารักษา และเป็นกลไกที่คุ้มค่าแก่การลงทุน โดยในปี พ.ศ. 2560 จะเริ่มต้นการพัฒนา รพ.สต.ที่มีอยู่ 6,750 แห่งทั่วประเทศ ตั้งเป้าให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาวทุกแห่งภายใน 5 ปีหรือภายใน พ.ศ. 2565 เพื่อนำไปสู่เป้าหมายประชาชนสุขภาพดี อย่างมีระบบสุขภาพยั่งยืน

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อว่า สำหรับจากกรณีรถกู้ชีพรพ.เขาคิชฌกูฎ จังหวัด จันทบุรี รีบไปส่งผู้ป่วย ได้มีเก๋งพุ่งชนรถกู้ชีพ คว่ำกลางแยกไฟ โดยมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด บันทึกภาพนาที เกิดอุบัติเหตุบนโลกออนไลน์ โดยรถกู้ชีพขับมาด้วยความเร็ว ก่อนจะถูกรถเก๋งจากแยกฝั่งซ้ายมือ พุ่งชนจนพลิกคว่ำหงายท้อง เหตุเกิดบริเวณกลางสี่แยกไฟแดงพระยาตรัง ถนนเลียบเนินตัดถนนรักศักดิ์ชมูล จังหวัดจันทบุรี เมื่อ 1 ม.ค. 60 ส่งผลให้นางสาว จิรัชญา จานุสรณ์ อายุ 42 ปี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฎ ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บนรถ ได้รับบาดเจ็บและปัจจุบันอาการสาหัส ยังรักษาตัวยู่ในขณะนี้ โดยยังพบว่า พ่อแม่ของเจ้าหน้าพยาบาลรายนี้ยังป่วยเป็นอัมพาตอยู่ด้วย

ในขณะนี้ได้มีการทำการรักษา นางสาว จิรัชญา จานุสรณ์ ให้ดีที่สุดและในตอนนี้กำลังดูว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่จะช่วยน้องเขาได้บ้าง เช่นในเรื่องกายภาพบำบัด และเทคโนโลยีอื่นๆด้วย ในการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ในเรื่องขวัญกำลังใจ ช่วยเหลือในเรื่องการบริจาค ในระยะยาวระบบต้องมี เวลาบุคลากรของสาธารณะสุขประสพอุบัติเหตุ เช่นเรื่องระบบประกันชั้นหนึ่ง ต้องมีการเยียวยาให้ ในตอนนี้เบื้องต้นได้เงินเพียง1-2 แสนบาท ถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ ควรได้เงินมากกว่านี้ ในการชดเชย

สำหรับในตอนนี้ได้มีการสั่งการลงไปทุกโรงพยาบาล ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของเรา ห้ามฝ่าไฟแดง ห้ามขับรถเร็วกว่ากำหนด ให้ติดกล้องไว้หน้ารถ ซึ่งกำชับ ให้ทำตามมาตรการของเราอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันให้เหตุการณ์เกิดขึ้นมาอีก ดังกล่าว

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม