มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน 1,000 ผืน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน 1,000 ผืน

50
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน 1,000 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ราษฎร 2 อำเภอในจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 19 มกราคม 60 เวลา11.00น.ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะกรรมการฯ ประจำจังหวัด ได้ร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรอุดรธานี จำนวน 1,000 ผืน พร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 1,000 แผ่น ประกอบด้วย อำเภอโนนสะอาด และอำเภอหนอวัวซอ

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย จึงได้พระราชทานผ้าห่มกันหนาวผ่านทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวจำนวน 1,000 ผืน พระบรมฉายาลักษณ์ 1,000 แผ่น โดยได้จัดสรรให้อำเภอโนนสะอาดและอำเภอหนองบัวซออำเภอละ 500 ผืน พระบรมฉายาลักษณ์ 500 แผ่น เพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

สำหรับสภาพอากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ทั้ง 2 อำเภอ ตอนนี้มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 17 – 20 โดยในช่วงฤดูร้อน จะมีอุณหภูมิจะอยู่ที่ 37 – 40 ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน อากาศจะแห้ง และหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 15 – 17 องศา ดังกล่าว

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้