จ.อุดรฯ เป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS FABRIC EXPO 2017

จ.อุดรฯ เป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS FABRIC EXPO 2017

169
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

จ.อุดรฯ เป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS FABRIC EXPO 2017

วันที่ 19 มกราคม 60เวลา 17.00 น.ว่าที่บริเวณหน้าพลับพลาพิธี ทุ่งศรีเมือง หน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะประธานอำนวยการจัดงาน มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS FABRIC EXPO 2017 พร้อมด้วยหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานจัดมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS FABRIC EXPO 2017 ร่วมกันแถลงข่าวในการจัดงาน

โดยจังหวัดอุดรธานีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จะจัดงานกาชาดอุดรธานี และมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : GMS FABRIC EXPO 2017 ระหว่างวันที่ 14-25 กุมภาพันธ์ 2560 ที่สนามทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ใช้แนวทางการจัดงานประจำปีทุ่งศรีเมืองที่เคยจัดทุกปีมากว่า 50 ปีเดิมเป็นหลัก เช่นการออกร้านมัจฉากาชาด กิจกรรมบันเทิง มหรสพ และการประกวดต่างๆ การจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน การแสดงพื้นเมือง แต่ที่พิเศษเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐ เอกชน ที่พยายามผลักดันให้จังหวัดอุดรธานี เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการประชุมสัมมนา หรือ MINCE CITY จึงเสริมด้วยการเชิญประเทศ สมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือ GMS มาร่วมในงานดังกล่าวเพื่อ ร่วมแสดงประเพณีวัฒนธรรมการทอผ้าด้วยมือ และนวัตกรรมใหม่ๆในการทอผ้ามือ กิจกรรม กิจกรรมการแสดงนิทรรศการและการออกร้านจัดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบงาน EXPOในพื้นที่ที่ Indoor และพื้นที่ Outdoor

ซึ่งมีรายละเอียดของรูปแบบงานมหกรรมดังกล่าวจะมีหลายกิจกรรม อาทิเช่นขบวนแห่เทิดพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 และ พลตรีกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี เมื่อ 124 ปี ที่ผ่านมา ขบวนแสดงความยิ่งใหญ่อลังการด้านมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดและประเทศสมาชิก GMS ภายใต้คอนเซ็ป “เปิดตำนานนาคี บายศรีสู่ขวัญ อารยธรรม 5,000 ปี บารมีแห่งศรัทธา ตระการตาผ้าหมีขิด” การออกร้านมัจฉากาชาด กิจกรรมบันเทิง มหรสพ และการประกวดต่างๆ เช่นเดียวกับงานประจำปีทุ่งศรีเมือง. กิจกรรมการแสดงนิทรรศการและการออกร้านจัดจำหน่ายสินค้าทั้งภายในประเทศและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง(GMS)

สำหรับ ไฮไลท์ของงานคือการจัดนิทรรศการวิชาการประเพณีอารยธรรมนวัตกรรมของผ้าทอมือลุ่มน้ำโขงโชว์ผ้าที่สวยงาม โบราณเก่าแก่มีลวดลายของจังหวัดและภาคอีสานตอนบนโดยทางจังหวัดอุดรธานี ได้เก็บรักษาเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองอุดรธานี การจัดมหกรรมการแสดงสินค้าและผ้าไทยและผ้านานาชาติที่เป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นในกลุ่ม GMS คือ ประเทศไทย ลาว เมียนมาร์กัมพูชา และ เวียดนาม การจัดเวทีเสวนาจากกูรูผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ ลวดลายผ้าทอมือจากกลุ่มประเทศสมาชิกฯภายใต้แนวคิด “การออกแบบและตัดเย็บผ้าพื้นเมืองให้สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน” ภายใต้คอนเซ๊ปต์ว่า มหัศจรรย์เกษตรกรนำชีวิต”

ในพื้นที่ Outdoor หรือพื้นที่กลางแจ้งประกอบด้วยการจัดแสดงหมู่บ้านอารยธรรมและวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำโขง ตลาดเช้า/แลง มุมถ่ายภาพ ภายใต้แนวคิด “ชิม ช้อป แชะ แชร์” การแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนและท้องถิ่นจากประเทศสมาชิก GMS การจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในแต่ละพื้นที่ การจัดทำแลนด์มาร์ค(Land Mark) พานบายศรีขนาดใหญ่และลานวัฒนธรรม การจัดแสดงนิทรรศการ มีชีวิตด้านเกษตรและขบวนการนวัตกรรมใหม่การเลี้ยงหม่อน การผลิตผ้าไหม และผ้าชนิดต่างๆของแต่ละท้องถิ่น

นอกจากที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานเดิมให้มีรูปแบบที่เป็นสากล เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายให้เป็นเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว การประชุมสัมมนา หรือ ไมซ์ซิตี้ การจัดงานมหกรรมฯ ดังกล่าว ยังจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด กลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน เชื่อมโยงไปถึงการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง GMS.ได้อีกทางหนึ่ง ดังกล่าว

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้