ขนส่งจังหวัดอุดรฯ ย้ำให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารประสานเร่งติดตั้ง GPS และเตรียมรับการใช้ การยกร่าง ม.14 ด้วย

ขนส่งจังหวัดอุดรฯ ย้ำให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารประสานเร่งติดตั้ง GPS และเตรียมรับการใช้ การยกร่าง ม.14 ด้วย

66
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ขนส่งจังหวัดอุดรฯ ย้ำให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารประสานเร่งติดตั้ง GPS และเตรียมรับการใช้ การยกร่าง ม.14 ด้วย

วันที่ 6 มกราคม 60 เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานขนส่งแห่งที่ 1 นายนิติธร เพชรคูหา ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ในการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรถตู้โดยสารประจำทางของจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการเข้าใจให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารประจำทาง ทราบถึงคำสั่งและข้อสังการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการควบคุมความปลอดภัยของรถตู้โดยสารประจำทาง และเร่งให้รถตู้โดยสารประจำทางติดตั้ง GPS ให้หมดทุกคันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ทั้งนี้เนื่องมาจากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและการขับของรถตู้ตามที่เป็นข่าวทั้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ จำนวนมาก

ทั้งนี้เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจ และให้ดำเนินการตามกฎหมายจราจรทางบก และการขนส่งทางบก พร้อมกับขอรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร และชี้แจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก เร่งร่างคำสั่ง ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่รถตู้โดยสารกระทำความผิด และดำเนินการกับรถตู้ในประเด็นต่างๆ และเน้นย้ำให้รถตู้โดยสาร ให้เร่งติดตั้ง GPS ทุกคัน ที่สำคัญรถตู้โดยสารเตรียมรับการใช้มาตรการ ของการยกร่าง ม.14 ด้วย

สำหรับรถตู้โดยสารประจำทางในจังหวัดอุดรธานี มีอยู่จำนวน 180 คัน และจากคำสั่งของกรมการขนส่งทางบก สั่งการตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2558 ให้รถตู้ที่ขอจดทะเบียนเป็นรถยนต์โดยสาร หรือ ขอต่อทะเบียนตามรอบเสียภาษี ต้องติด GPS และได้ดำเนินการมาเรื่อยๆ จนขณะนี้มีรถตู้โดยสารประจำทางติด GPS แล้วประมาณ 160 คัน มีบางคันที่เป็นเครื่อง GPSตามมาตรฐานกำหนดของกรมการขนส่งทางบก ส่วนบางคันก็ต้องเปลี่ยนไปติดตั้งเครื่อง GPS ให้ตามมาตรฐานภายในวันที่ 31 มี.ค.60 นี้ด้วยเช่นกัน ยังคงเหลืออีกประมาณ 20 คัน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้ง

ทางสถานีขนส่งแห่งที่ 1 ได้กำหนดคนขับรถตู้โดยสารประจำทางทุกคัน ต้องมาลงชื่อและซื้อใบเวลา และ ต้องระบุระยะ ทางที่จะไปส่งผู้โดยที่จุดใด หลังจากนั้น ต้องมีการตรวจวัดว่ามีปริมาณ แอลกอฮอล์ พร้อมทั้งตรวจสภาพรถทุกคัน มีความพร้อมใช้งานหรือไม่ รวมไปถึงอุปกรณ์เซฟตี้ ภายในรถด้วยมีไหมและต้องใช้งานได้ด้วย และต้องสมุดลงเวลาว่าติดกับรถไปด้วยว่าเดินทางไปส่งผู้โดยสาร เพื่อเป็นการตรวจสอบดูว่าคนขับโดยสารประจำทางนั้นขับนานกี่ชั่วโมงต่อวัน เพื่อไม่เป็นอันตราย ต่อผู้โดยสาร

ซึ่งคณะกรรมการขนส่งกลางให้วิ่งรับส่ง ผู้โดยสารได้ไม่เกิน 300 ก.ม. ที่ จังหวัดอุดรธานี มีอยู่ จำนวน 8 เส้นทาง ซึ่งตามกฎหมายขนส่ง คนขับรถไม่ว่าจะเป็นรถโดยสาธารณะ หรือส่วนตัว ควรจะต้องพักผ่อนที่ระยะทาง 400 กม. อย่างน้อย 1 ช.ม. และรถโดยสารประจำทางต้องเปลี่ยนหนักงานขับรถ

นายภูธิวัฒน์ เบ้าทองหล่อ อายุ26ปี อยู่บ้านเลขที่269 หมู่5 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี กล่าวว่า ปกติตนจะมาใช้บริการนั่งรถโดยสารเป็นประจำทางทุกครั้งที่เดาทางไปต่างจังหวัด หลังจากมีข่าวเกี่ยวกับรถตู้โดยประจำทางที่เกิดอุบัติบ่อยครั้งหรือไม่ขับรถไม่ปลอดภัย ในตอนนี้ได้เลือกขึ้นรถตู้โดยสารประจำทาง ที่มีพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถ ตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ถ้าหากเกิดอะไรขึ้นมา แม้กระทั้งคนขับรถโดยสารประจำทางต้องดูด้วยว่าเขามีสภาพความพร้อมและสติในการขับรถได้หรือไม่ในตอนนั้น

นายธวัชชัย ภูจองคำ อายุ26 ปี อยู่บ้านเลขที่298 หมู่12 ต.ศรีชมภู อ.เมือง จังหวัดบึงกาฬ คนขับรถตู้โดยสารประจำทาง กล่าวว่า ในเรื่องที่จะให้รถตู้โดยสารประจำทางติดตั้งเครื่อง GPS ทุกครั้งถือว่า เป็นเรื่องดีช่วยในการลดอุบัติเหตุไม่คนขับรถเร็วได้ระดับหนึ่ง แต่ที่สำคัญก็คือตัวคนขับรถว่าจะขับเร็วหรือขับช้าเท่านั้นเอง แต่ความเป็นจริงแล้วตอนขับมันต้องมีช่วงจังหวะที่รถตู้โดยสารประจำทาง ต้องขับแซงรถอันอื่น ทำให้ขับเร็วเกินกฎหมายที่กำหนด ก็เป็นได้

นายสนธยา ทลาไธสง นายสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 กล่าวว่า สถานีขนส่งแห่งที่ 1 มีรถตู้โดยสารประจำทาง ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการขนส่งกลางให้วิ่งรับส่ง ผู้โดยสารได้ไม่เกิน 300 ก.ม. มีอยู่จำนวน 8 เส้นทาง ซึ่งตามกฎหมายขนส่ง คนขับรถไม่ว่าจะเป็นรถโดยประจำทางหรือส่วนตัว ควรจะต้องพักผ่อนที่ระยะทาง 400 กม. อย่างน้อย 1 ช.ม. และรถโดยสารประจำทางต้องเปลี่ยนหนักงานขับรถ

ส่วนของการติดเครื่อง GPS นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะผู้ประกอบการเองและเจ้าหน้าที่ขนส่ง สามารถที่จะควบคุมการขับรถและรถตู้โดยสารประจำทางได้ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งคนขับรถแต่ละคันคือ ตัวการสำคัญ จะต้องมีการอบรมให้มีจิตสำนึกถึงหน้าที่ที่ตนเองปฏิบัติอยู่ว่า กำลังทำอะไรอยู่ โดยมาตรการที่กำหนดกับรถโดยสารประจำทาง จะต้องมีอุปกรณ์ควบในรถพร้อม เช่น ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก ต้องมีการตรวจสภาพคนขับต้องอยู่ในความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีและปลอดภัย

ในเรื่องร้องเรียนขอผู้โดยสารประจำทางรถตู้ ส่วนมากจะเป็นการขับรถเร็วเกินกฎหมายที่กำหนด และเรื่องบรรทุกผู้โดยสารเกินไม่ค่อยมี มาตรการในลงโทษที่ทำผิด เริ่มต้นน้อยไปหาหนัก ก็เปรียบเทียบปรับ พักใช้ใบอนุญาต และใบใช้หรือเพิกถอนอนุญาต ดังกล่าว

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้