อบรม โครงการ “รู้รักษ์ภาษาไทย” โดยสมาคมสตรีจังหวัดอุดรธานี

อบรม โครงการ “รู้รักษ์ภาษาไทย” โดยสมาคมสตรีจังหวัดอุดรธานี

94
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

พล.ต.อำนวย จุลโนนยาง ผบ.มทบ.๒๔/ผบ.กกล.รส.จว.อ.ด. เป็นประธานการอบรม โครงการ “รู้รักษ์ภาษาไทย” โดยสมาคมสตรีจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากทุกอำเภอในจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายหมวดตรี หญิง ดร.ยงฤดี พูนทรัพย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้รายงานการจัดกิจกรรม มี รศ.จินตนา ด้วงแพง เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และในโอกาสดังกล่าว ได้พบปะสมาชิกสมาคมสตรี สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของ กกล.รส.จว.อ.ด.และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสมาคมสตรี ๕,๐๐๐ บาท อีกด้วย ณ ห้องอุดรธานี โรงแรมบ้านเชียง เมื่อ ๒๓ ส.ค.๕๙

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้