อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เผย แหล่งน้ำบ่อบาดาลจะทำให้ชาวบ้านมีการเลือกปลูกพืชมากขึ้นไม่ต้องหนีภัยแล้งอีกต่อไป

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เผย แหล่งน้ำบ่อบาดาลจะทำให้ชาวบ้านมีการเลือกปลูกพืชมากขึ้นไม่ต้องหนีภัยแล้งอีกต่อไป

98
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

วันที่10 มิถุนายน59 เวลา13.00 น. ที่บ้านโนนดู่ ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี นายสุพจน์ เจิมสวัสดิ์พงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดล พร้อมคณะทำงาน ได้เดินทางมาติดตามการติดตั้งเครื่องสูบบ่อน้ำบาดล ในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ในปีงบประมาณ2559 โดยมี นายวัฒนชัย ทุมโคตร ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำบาลเขต10 และชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับ

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิ์พงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดล เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ในปีนี้ได้ดำเนินการเป็นปีที่สอง ทำกันต่อเนื่องมาเป็นปีที่สองแล้ว โดยการนำแหล่งน้ำบาดลมาใช้ประโยชน์ เพราะพื้นที่ในประเทศ มีแหล่งน้ำบาดล ใต้ดิน ให้น้ำมากกว่า16 คิว ต่อชั่วโมง ซึ่งเราสามารถใช้น้ำในด้านการเกษตรเพียงพอ โดยเฉพาะภาคอีสานพื้นการเกษตร มี 90 เปอร์เซ็นต์ อยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน ต้องอาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติ ทำให้ชาวบ้านยึดอาชีพด้านการเกษตร ได้ผลกระทบ ในช่วงเกิดภัยแล้ง น้ำอุปโภค และบริโภค ขาดแคลน หรือทำการเกษตรไม่ต่อเนื่อง

13331015_1149600285062212_4260172732172648325_n 13435495_1149600288395545_447731510882140974_n

สำหรับในโครงการนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาติดต่อกันเป็นปีสองในทั้งประเทศ โดยปีนี้ ได้ดำเนินการทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดล จำนวน1,245 แห่ง ในงบประมาณ423,300,000 บาท ในส่วนสำนักงานทรัพยากรน้ำบาลเขต10 ที่รับผิด ทั้ง6 จังหวัด ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดล จำนวน121 แห่ง และในพื้นที่จังหวัด อุดรธานี ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดล จำนวน21 แห่ง เหลืออยู่เพียงแห่งเดียว อยู่ระหว่างดำเนินการ จะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้

โดยเครื่องยนต์ในการสูบน้ำบาดาล จะเป็นเครื่องยนต์ทางเกษตร หรือ ใช้รถไถ ที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ของชาวบ้าน ซึ่งจะให้ชาวบ้าน ได้ร่วมกันบริหารจัดการเอง ค่าใช้จ่ายเพียงซื้อน้ำมันมาเติมใส่เครื่องเท่านั้น ที่จะใช้สูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรของตนเอง ซึ่งอำเภอบ้านผือ ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดล จำนวน3แห่ง ได้ปริมาณน้ำเฉลี่ย 40ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิ์พงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดล กล่าวว่า หลังจากชาวบ้านมีแหล่งน้ำบ่อบาดาล เพียงพอจะทำให้ชาวบ้านมีโอกาสทำการเกษตร ได้ตลอดทั้งปี สามารถเลือกปลูกพืชได้ สร้างรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในด้านการเกษตร โดยจะทำให้เรื่องการย้ายถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นของชาวบ้าน ในช่วงเจอฤดูภัยแห้ง ลดน้อยลง สามารถทำงานด้านการเกษตร ในพื้นที่ของตนเองได้ ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมทั้งยั่งยืนต่อไป

นางราตรี ศักดิ์เสริม อายุ38ปี อยู่บ้านเลขที่22 หมู่5 ต.โนนทอง อ.บ้านผือ ได้กล่าวว่า ตนมีพื้นทีการเกษตร13 ไร่ เดิมที่ปลูกข้าว แต่ประสพปัญหาขาดแคลนน้ำ จึงหันมาปลูกอ้อยแทน ที่ใช้น้ำน้อยแต่ต้องใช้น้ำเหมือนกัน โดยปีไหนฝนตกน้อยหรือไม่ตกเลย ทำให้ผลผลิตก็จะน้อยลงตามไปด้วย พอมีแหล่งน้ำบาดาลที่ทางรัฐมาช่วยเหลือแก้ปัญหาในเรื่องนี้ ทำให้ตนมีความหวังในเลือกปลูกพืชทางการเกษตรมากขึ้น คนในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพ หางานทำดังกล่าว

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้