ร.พ.อุดรธานี แจกพัดมือให้คณะแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและบุคลากร ปิดแอร์ ปิดพัดลม หวังลดพลังงานให้ได้อย่างน้อย 10 % ต่อเดือน

ร.พ.อุดรธานี แจกพัดมือให้คณะแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและบุคลากร ปิดแอร์ ปิดพัดลม หวังลดพลังงานให้ได้อย่างน้อย 10 % ต่อเดือน

43
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี นายแพทย์ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี พร้อมด้วย นางแก้วตา นาที รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล, นายสำราญ พรหมแช่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ได้มอบพัดมือให้กับคณะแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและบุคลากร ของโรงพยาบาลอุดรธานี จำนวน 14 กลุ่มงาน

13254513_1133439016678339_8221345423535560407_n

ทั้งนี้เพื่อทำการ ปิดแอร์ และ ปิดพัดลม ตามที่โรงพยาบาลอุดรธานี ได้ประกาศเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ตามอัตลักษณ์ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีจิตบริการ และเป็นการประหยัดพลังงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการจัดการพลังงานโรงพยาบาลอุดรธานี พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ ตามนโยบายในการประหยัดพลังงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน ในการใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ำ น้ำมันเชื้อเพลิง อย่างประหยัด
โดยได้กำหนดมาตรฐานให้เจ้าหน้าที่ถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ต่อโรงพยาบาลอุดรธานี ในการดำเนินการจัดการพลังงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ได้ 10 % ภายใน 3 ปี และดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เดือนเมษายน 2559 โรงพยาบาลอุดรธานี ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเป็นเงินกว่า 4,300,000 บาท หากทุกคนช่วยกันจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 400,000-500,000 บาทต่อเดือน และเป็นการประหยัดพลังงานช่วยชาติตามนโยบายของรัฐบาลด้วย ดังกล่าว

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้