จ.อุดรฯ จัดตลาดนัดเกษตรกรสินค้าปลอดสารพิษตะลึงฝักเขียวพันธ์ใหญ่ยักษ์ น้ำหนัก 9 กก.

จ.อุดรฯ จัดตลาดนัดเกษตรกรสินค้าปลอดสารพิษตะลึงฝักเขียวพันธ์ใหญ่ยักษ์ น้ำหนัก 9 กก.

77
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

วันที่20 เมษายน 59 เวลา15.30 น. ที่ลานชั้น1ศูนย์การค้าเช็นทรัลพลาซา อุดรธานี นายนุศิษฎ์ วีรธนศิลป์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี ได้มาเป็นประธานเปิดงาน ตลาดนัดเกษตรกร ที่จัดเพื่อให้มีช่องทางการตลาด หรือมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่ผลิตตามระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีมีคุณภาพ และกำหนดให้เกษตรกรผู้ผลิต เป็นผู้จำหน่ายสินค้าเอง ในตลาดนัดครั้งนี้ โดยมีนางศิริ เศรษฐโกมุท ผู้จัดการอาวุโสแผนกการตลาด ศูนย์การค้าเช็นทรัลพลาซา อุดรธานี เข้าร่วมเปิดงาน ดังกล่าว
นายนุศิษฎ์ วีรธนศิลป์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ให้สินค้ามีคุณลักษณะและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ในขณะที่ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้า

12994302_1116304545058453_6995198192503883022_n 13062281_1116304475058460_7266869676700297475_n 13043418_1116304471725127_3295810821662585102_n
นอกจากนี้เป็นการส่งผลให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้แบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นวิธีการที่เสริมสร้าง ความแข็งแรงให้แก่เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่ดี และเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมทั้งเลือกเกษตรกรที่มาจำหน่ายสินค้า ให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกระจายอย่างทั่วถึง โดยต้องเป็นสินค้าเกษตรที่เกษตรกรผลิตได้เองที่สำคัญสินค้าเกษตรต้องปลอดสารพิษด้วย
สำหรับภายในงานมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าการเกษตร และสินค้าวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดอุดรธานี กว่า50 บูธ ระหว่างวันที่20-24 เมษายน 59 ซึ่งตลาดนัดสินค้าการเกษตรกรแห่งนี้ที่จัดอยู่บนห้างจะเป็นตลาดทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคในจังหวัดต่อไปในอนาคต ดังกล่าว
นายถนอม วรรณศรี อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 หมู่ 12 บ้านหนองเป็ด ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี เกษตรกร ที่นำฝักเขียวพันธ์ใหญ่ยักษ์ น้ำหนักลูกละ 9 กก. ความยาว 80 เซนติเมตร มาจำหน่ายภายในงาน กล่าวว่า ตนเองทำไร่นาสวนผสม เนื้อที่ 3 ไร่ ขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้เอง 1 ไร่ อีก 2 ไร่ปลูกพืชผักสวนครัวไว้ขาย ส่วนฝักเขียวยักษ์ตนปลูกเนื้อที่ 1 งาน
โดยจะแยกปลูกฝักเขียวออกจากผักชนิดอื่นไม่ให้ปลูกใกล้หรือปลูกปนกัน เพราะจะแย่งอาหารกัน โดยได้ผลผลิตประมาณ 100 ลูกๆละ 9-15 กก. ขาย กก.ละ 20 บาท บางครั้งจะปาดแบ่งขาย ชิ้นละ 30 บาท สวนผักของตนจะใช้ปุ๋ยหมักและจุลินทรีย์เป็นหลัก ส่วนยาฆ่าแมลงผลิตมาจากธรรมชาติคือน้ำกะทิ น้ำสะเดา น้ำบอระเพ็ด ฝักคูณ และยาฉุน อย่างละ 1 กก.นำมาผสมกันฉีดฆ่าแมลง เรียกว่า “ยาแรง”

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้