ร.พ.ศูนย์อุดรฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์

ร.พ.ศูนย์อุดรฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์

104
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

วันที่ 1เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ที่ลานด้านหน้าตู้ ATM อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี ดร.นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 ได้เป็นประธานเปิด จัดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์” ประจำปี 2559 โดยมีนายแพทย์ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี นำแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และคณะ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์” ประจำปี 2559
โดยก่อนจะไปล้างส้วมได้มีการแสดงของคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุดรธานี ในชุดเรารักส้วม เต้นประกอบจังหวะเพลง สร้างสนุกสนาน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ อีกทั้งประชาชน ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาล จะได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาทำการสะอาดส้วมบ้านของเอง เพื่อการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกวิธี
นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า เดือนเมษายนเป็นเดือนแห่งเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทย ประชาชนไทยรวมถึงหน่วยงานต่างๆ ได้ถือเอาวาระอันเป็นสิริมงคลนี้เป็นโอกาสในการทำความสะอาดบ้านเรือน วัดวาอารามร้านค้า แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนทำความสะอาดส้วมในสถานที่เหล่านั้นด้วย

12439182_1104624179559823_6279772276125909794_n 12936522_1104624136226494_1751795666589585776_n 12920336_1104624139559827_4992051801979214484_n
ทั้งนี้เป็นการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 3 ข้อคือ คุณภาพ (Q : Quality) การบริการ (S : Service) ความสะอาด (C : Clean) โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด โรงพยาบาลทุกแห่งต้องเป็นตัวอย่าง คือ ส้วมในโรงพยาบาล โดยเฉพาะในหอผู้ป่วยนอกที่มีประชาชน ผู้ป่วย ญาติมาใช้บริการในแต่ละวันจำนวนมาก ต้องสะอาดและเพียงพอต่อการใช้งาน
ซึ่งวันนี้ทางนายแพทย์ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ได้นำคณะไปล้างส้วมชายและหญิงหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เรือนพักญาติ หอผู้ป่วยกกลุ่มงานอายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม และได้ร่วมล้างส้วมพร้อมกันทั้งโรงพยาบาลอุดรธานี ซึ่งมีห้องส้วมจำนวน 743 ห้อง โถปัสสาวะชายจำนวน 300 โถปัสสาวะ ดังกล่าว

เบิ่งข่าวเมืองอุดร

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้