พล.ต.อำนวย จุลโนนยาง ผบ.มทบ.๒๔ / ผอ.ศบภ.มทบ.๒๔ ตรวจความพร้อมของกำลังพล และยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือประชาชน

พล.ต.อำนวย จุลโนนยาง ผบ.มทบ.๒๔ / ผอ.ศบภ.มทบ.๒๔ ตรวจความพร้อมของกำลังพล และยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือประชาชน

847
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

พล.ต.อำนวย จุลโนนยาง ผบ.มทบ.๒๔ / ผอ.ศบภ.มทบ.๒๔ ตรวจความพร้อมของกำลังพล และยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดอุทกภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้มีความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และการ บูรณาการร่วมกันจากหลายฝ่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในกรณีเกิดอุทกภัยขึ้น โดยมี ศบภ.มทบ.๒๔ , ศบภ.ร.๑๓ และ ศบภ.ป.พัน.๑๓ ร่วมตรวจความพร้อม ณ ลานพระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงเธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ในค่ายประจักษ์ศิลปาคม เมื่อ ๔ ต.ค.๕๘ เวลา ๑๔๐๐

DSC_0020

DSC_0052

DSC_0007

DSC_0125

DSC_0069

สื่อมวลชนในพื้นที่อุดรธานี  ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่าน พล.ต.อำนวย  จุลโนนยาง ผบ.มทบ.๒๔(ท่านใหม่) ครับ ในฐานะที่เคยปฏิบัติงานร่วมกันมานาน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม