กรมศิลป์ระบุพุทธรูป-ใบเสมาโบราณ เป็นยุคทวาราวดี อายุ 1,400 ปี

กรมศิลป์ระบุพุทธรูป-ใบเสมาโบราณ เป็นยุคทวาราวดี อายุ 1,400 ปี

1357
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

วันที่ 29 กันยายน 58 เวลา 11.00 น. ที่ศาลาวัดป่าหนองเป่ง บ้านใหม่ หมู่ 14 ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี นายสมคิด กุตัน ผญบ.บ้านใหม่ หมู่ 14 ต.เมืองพาน ได้เรียกประชุมชาวบ้านกว่า 300 คน เพื่อรับฟังการชี้แจง และแสดงความคิดเห็น โดยมี นายนวดล ป่าผึ้ง ปลัดเทศบาลตำบลเมืองพาน นายบัณฑิต ทองอร่าม หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เข้าร่วมประชุมด้วย โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชม.
นายนวดล ป่าผึ้ง ปลัดเทศบาลตำบลเมืองพาน เปิดเผยว่า จากการประชุมชี้แจง และรับความคิดเห็นชาวบ้าน เบื้องต้นสรุปว่า เจ้าหน้ากรมศิลปากร ได้มีการให้ยุติการค้นหาวัตถุโบราณ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะเข้าสำรวจพื้นที่และตรวจสอบวัตถุโบราณที่ค้นพบ พร้อมทั้งลงทะเบียนวัตถุโบราณชนิดต่างๆที่ค้นพบ และการจัดเวรยามรักษาวัตถุโบราณและสถานที่ เพื่อป้องกันการลักขโมย พร้อมทั้งหารือการเก็บรักษาวัตถุโบราณ ซึ่งทางเทศบาลจะได้ทำหนังสือถึงกรมศิลปากรเพื่อขอวัตถุโบราณทั้งหมด เก็บรักษาไว้ในบริเวณวัดป่าหนองเป่ง เพื่อให้ชาวบ้าน ลูกหลาน ได้ศึกษาศิลปวัฒนธรรมโบราณ และพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภา เสนอของบประมาณในการสร้างสถานที่เก็บรักษาวัตถุโบราณดังกล่าว
นายเสดียง คันธี อายุ 68 ปี อดีต ผญบ.บ้านใหม่ หมู่ 14 กล่าวว่า เมื่อประมาณ 61 ปีที่ผ่านมา ได้มีชาวบ้านพบใบเสมา 3 ใบบริเวณดังกล่าว ต่อมามีเจ้าหน้าที่อำเภอบ้านผือ เดินทางเข้ามาตรวจสอบ และนำใบเสมาโบราณ 1 ใบ ไปไว้ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี ใบเสมา 2 ใบได้ถูกคนร้ายลักไป แต่หลังจากนั้นประมาณ 20 ปี ก็มีคนนำใบเสมาที่ลักไปมาคืนไว้ที่ศาลเจ้าปู่ตา ประจำหมู่บ้าน โดยมีการล่ำลือกันว่าผู้ที่ลักใบเสมาไป ประสบอุบัติเหตุ จึงมีคนนำมาคืน
นายบัณฑิต ทองอร่าม หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท กล่าวว่า วัตถุโบราณที่ชาวบ้านพบ ลักษณะเป็นใบเสมาหินทราย สมัยทวาราวดี พุทธศตวรรษที่ 12-16 อายุระหว่าง 1,000-1,400 ปี ซึ่งสามารถพบได้โดยทั่วไปในอุทยานภูพระบาท การปักใบเสมาในลักษณะเป็นการปักใบเสมาในพุทธศาสนา เป็นการกำหนดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อประกอบศาสนกิจในสมัยโบราณ รูปแบบใบเสมา คล้ายคลึงกับที่ขุดพบที่พุทธบาทบัวบาน และบริเวณอุทยานภูพระบาท ต.เมืองพาน บริเวณที่ขุดพบสันนิษฐานว่าเป็นวัด คำว่า พัทธสีมา หมายถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือวัดในสมัยโบราณ ขณะนี้ได้ตรวจสอบวัตถุโบราณและทำบันทึกเอาไว้ แล้วแจ้งไปยัง ผอ.สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น เพื่อเสนออธิบดีกรมศิลปากรต่อไป

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม