รมต.สาธารณสุข มอบนโยบายให้บูรณาการ ทำงานร่วมกันทุกกระทรวงบริการงานสุขภาพแก่ประชาชน

รมต.สาธารณสุข มอบนโยบายให้บูรณาการ ทำงานร่วมกันทุกกระทรวงบริการงานสุขภาพแก่ประชาชน

112
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

วันที่ 23 ก.ย.2558 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานและการพัฒนาการทำงานพื้นที่รับฟังผลการพัฒนาในภาพรวมของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีและเขตสุขภาพที่ 8 โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี น.พ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8 น.พ.ปรีดา แต้อารักษ์ ปอ.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และข้าราชการสังกัดในส่วนภูมิภาคหลายกระทรวง เข้าร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมในครั้งนี้
น.พ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8 ได้กล่าวรายงาน ผลการดำเนินการด้านสุขภาพของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 8 ว่า มีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นหลัก อาทิเช่นโรคมะเร็งท่อน้ำดี เนื่องจากพฤติกรรมของประชาชนในเขตสุขภาพนี้ชอบกินอาหารปลาและอาหารสุกๆดิบๆ นอกจากนี้แล้วก็มีปัญหาในเรื่องของเงินสนับสนุนจากส่วนกลางที่เคยได้รับก็ถูกตัดเหลือน้อยลง ในขณะที่ปัญหาการทำงานก็มีมาก ประชาชนผู้สูงอายุก็เพิ่มมากขึ้นจากเดิมเป็นกว่า 12 % แล้ว โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นผู้ติดสังคม และติดเตียงก็เพิ่มขึ้น
ในขณะที่แพทย์ก็ขาดแคลน ทำให้แพทย์ 1 คน จะต้องรับภาระผู้ป่วยและประชาชนมากกว่า 1 พันคน อย่างไรก็ตามทางเขตสุขภาพที่ 8 ก็ได้มีเป้าหมายในการทำงานของบุคลากรทางการทำงานว่า มีการวางยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัย เป็นวาระที่สำคัญ นอกจากนี้แล้วทางโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดอุดรธานี ได้มีการก่อสร้างศูนย์บริการรักษาโรคหัวใจแบบครบวงจร ตลอด 24 ชั่วโมง ทำการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจได้จนไม่มีคิวรอการรักษาทำการผ่าตัด
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ น.พ.ปิยะสกุล สกุลสัตยาทร รมต.สาธารณสุข ได้กล่าวว่า โดยภาพรวมว่า ต้องขอแสดงความชื่นชมกับโครงการศูนย์รักษาโรคหัวใจ มาก โดยสามารถทำการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจในเขตสุขภาพที่ 8 ได้โดยไม่มีคิวรอการรักษาผ่าตัด ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเป็นอย่างมากและชื่นชมโครงการก่อสร้างอาคาร CICU
สำหรับศูนย์โรคหัวใจที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ถือว่าเป็นศูนย์โรคหัวใจอันดับ 1 ของเขตสุขภาพที่ 8 เป็นแม่ข่ายที่ทำการรักษาโรคหัวใจแบบครบวงจร โดยทีมแพทย์ พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ และตัวของศูนย์ฯดังกล่าว มีความสามารถและศักยภาพเทียบเท่ากับโรงพยาบาลขนาดใหญ่โรงหนึ่ง สามารถทำการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจได้ปีละประมาณ 500 ราย สามารถลดอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจได้ และที่สำคัญจากการทำการรักษาตลอด 24 ชั่วโมงดังกล่าว จึงทำให้ไม่มีการรอคิวทำการผ้าตัด
นอกจากนี้แล้วก็เป็นศูนย์โรคหัวใจแห่งเดียวในภาคอีสานตอนบนที่สามารถทำการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจแบบครบวงจร เช่น การทำการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ การขยายบอลลูนหลอดเลือดหัวใจ และทำการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจตีบ
รมต.สาธารณสุข กล่าวว่า อย่างไรก็ตามแม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะมีผลงานดำเนินงานมีความก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก ในยุคนี้เป็นยุคที่ดี ในการทำงานจะต้องมีการบูรณาการนอกกระทรวง กับทุกกระทรวง เช่นทางกระทรวงกลาโหม ก็ได้มีการการแสดงความจำนงที่จะเข้ามาเป็นเครือข่ายพันธมิตรในการดำเนินงานร่วมกัน ทั้งนี้เพราะทหารมีหน่วยงานแพทย์อยู่ในส่วนภูมิภาคมากมายเกือบทุกจังหวัดสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ก็ฝากให้เราทุกคนร่วมมือกันกับหน่วยงานหรือทุกกระทรวง ในการบริการงานสุขภาพแก่พี่ประชาชน ดังกล่าว

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้