รัฐมนตรีคมนาคม เปิดอาคารท่าอากาศยานอุดรธานี รอรับผู้โดยสารเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รัฐมนตรีคมนาคม เปิดอาคารท่าอากาศยานอุดรธานี รอรับผู้โดยสารเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1353
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

วันที่ 20 ก.ย.58 เวลา 10.00 น. ที่สนามบินท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี โดยมี นางปาริชาต คชรัตน์ อธิบดีกรมการบินพลเรือน นายณรงค์ พลละเอียด. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้บริหารกรมการบินพลเรือน ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนจังหวัดอุดรธานี และผู้ประกอบการสายการบิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เปิดในอาคารในครั้งนี้
นางปาริชาต คชรัตน์ อธิบดีกรมการบินพลเรือน เปิดเผยว่า กรมการบินพลเรือน (บพ.) ได้รับงบประมาณ จำนวน 269.5 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานอุดรธานี หลังเดิม พร้อมระบบต่าง ๆ และก่อสร้างเพิ่มเติม โดยมีพื้นที่ใช้สอย 8,536 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนได้ จำนวน 400 คน/ชั่วโมง เพื่อเป็นอาคารที่พักผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ประกอบด้วย ห้องพักผู้โดยสารขาเข้าและขาออก ห้องโถงพัก รอบริการตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร ด่านตรวจพืช ด่านตรวจโรค พร้อมระบบอื่น ๆ ได้แก่ สะพานเทียบเครื่องบิน 1 ชุด สายพานลำเลียงสัมภาระผู้โดยสาร ระบบลิฟต์คนพิการและระบบบันไดเลื่อน ระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด ระบบดับเพลิงภายในตัวอาคาร สัญญาณเตือนภัย เป็นต้น รวมถึงห้องรับรองบุคคลสำคัญ ห้องทำการท่าอากาศยาน ภัตตาคาร ร้านค้า เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายหลังจากดำเนินการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิม และเปิดให้บริการร่วมกับอาคารที่พักผู้โดยสารหลังปัจจุบัน จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 1,200 คน/ชั่วโมง

_preview003
นางปาริชาต คชรัตน์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีสายการบินที่เปิดให้บริการเส้นทางบินแบบประจำภายในประเทศไทย จำนวน6 สายการบิน รวมเที่ยวบินไป – กลับ 48 เที่ยวบิน/วัน ท่าอากาศยานอุดรธานี เป็นศูนย์กลางการบินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการมากกว่า 1.4 ล้านคน และเนื่องจากท่าอากาศยานอุดรธานี ตั้งอยู่ใกล้เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บพ. ได้เพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร และเที่ยวบินจากทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

_preview001
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมการบินพลเรือน ได้มีการพัฒนาสนามบินของตนเองและมีมาตรฐานตามขององค์การพลเรือนระหว่างประเทศอยู่แล้ว ซึ่งสนามบินของกรมการบินพลเรือนไม่แพ้และได้มาตรฐาน เหมือนสนามบิน ในความดูแลของ บริษัทท่าอากาศยานไทย ในตอนนี้ทุกสนามบิน รายได้เพียงพอสำหรับรายจ่าย แต่ก็มีบางสนามบินอาจเติบโตค่อนข้างเร็ว และบางสนามบิน อาจเติบโตค่อนข้างช้า แต่ในอนาคตนั้นถ้าหากสายการบินนั้นทำเที่ยวบิน ระหว่างเมืองกับเมือง ไม่ใช่ว่าเมืองกับกรุงเทพมหานคร อย่างเดียว ก็จะทำให้สนามบินเล็กๆของเราจะสามารถทำให้เติบโตขึ้นมาได้

_preview004
ในตอนนี้เราเองมีสนามบินในการดูแลในภูมิภาค จำนวน28 สนามบิน ซึ่งการขยายต้องดูความจำเป็นด้วย ในการขยายอาคารขึ้นมานั้นต้องดูด้วยในเรื่องความพอเพียงไปด้วย ไม่ใช่ว่าเราทำสนามบินเกินตัวของเราเอง แต่ไม่มีผู้โดยสาร ไม่มีเที่ยวบินเข้ามา ทั้งนี้ต้องดูการบริหารของเที่ยวบินด้วย ถ้าหากทุกสายการบินนั้นบินมาลงในเวลาเดียวกัน 5-6 เที่ยวก็เป็นไปไม่ได้ ต้องจัดสล็อตการบิน ให้มันเหมาะสมในการบริหารงานบริการ ผู้โดยสารขาเข้า และขาออก ให้มันกระจายได้ดังกล่าว

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้