อุดรฯ ขั้นวิกฤติ อ่างห้วยหลวงเหลือน้ำ 17 เปอร์เซ็นต์ กรมชลวอนใช้น้ำอย่างประหยัด

อุดรฯ ขั้นวิกฤติ อ่างห้วยหลวงเหลือน้ำ 17 เปอร์เซ็นต์ กรมชลวอนใช้น้ำอย่างประหยัด

185
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

วันที่ 19 กันยายน 58 เวลา11.30 น. ที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี ซึ่งอยู่ในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถบรรจุน้ำได้ถึง 135 ล้าน ลบ.ม. แต่ปัจจุบันมีน้ำเหลือ 23 ล้าน ลบ.ม. ทำให้เห็นสันดอน และระดับของน้ำกับสันเขื่อนอยู่ระดับที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ฝูงวัวควายสามารถเดินลงไปกินหญ้าในอ่างที่แห้งลงไปราว 300 เมตร เพราะค่าเฉลี่ยปริมารฝนตกน้อยกว่าปกติถึง 20 เปอร์เซ็นต์
ที่สำคัญไม่ตกบริเวณเหนือเขื่อน ถึงแม้ว่าพายุ “หว่ามก๋อ” จะพ่นพิษทำน้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศ แต่ไม่สามารถทำให้ปริมาณน้ำในอ่างห้วยหลวงเพิ่มขึ้นตามคาดหมาย คาดปีนี้ประชาชนในเขตตัวเมืองอุดรธานี ต้องพบกับวิกฤติสภาวะขาดน้ำอุปโภคบริโภค ในรอบเกือบ 20 ปี สุดท้ายก็ฝ่าวิกฤติมาได้ เพราะความร่วมมือร่วมใจช่วยกันประหยัดน้ำใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

_preview038
นายวิชัย จาตุรงค์กร รรท.ผอ.สำนักงานโครงการชลประทาน จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำฝนตกในพื้นที่ผลเฉลี่ยต่ำกว่าปกติราว 20 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีน้ำลดน้อยลง โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เขื่อนห้วยหลวง ที่สามารถเก็บปริมาณน้ำในอ่าง 135 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเหลือเพียง 23 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 17 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำในอ่าง อย่างปีที่ผ่านมาในห้วงเดียวกันมีน้ำ 67 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ ยังถือว่าน้ำยังต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด แต่ก็มีใช้เพียงพอแก่พี่น้องประชาชนในเขตเมืองอุดรธานี
หากช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ พายุไม่เข้าฝนยังไม่ตก บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยหลวง หรือไม่มีน้ำไหลเข้าอ่าง อาจทำให้ประชากร 1.5 ล้าน ในเขตตัวเมืองอุดรธานี ต้องประสบปัญหาขั้นวิกฤติ เพราะต้องใช้น้ำอุปโภคบริโภคอย่างต่ำวันละ 1 แสน ลบ.ม. หรือใช้เดือนละ 3 ลบ.ม. เป็นอย่างน้อย ฉะนั้นแล้วอ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยหลวงจะเหลือน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเดียวเพียง 7 เดือน และเป็นภาวะที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตัวเมืองอุดรธานี ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เห็นคุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ซึ่งปัญหาที่จะเกิดขึ้นนี้กรมชลประทานได้ตระหนักเป็นอย่างดี ได้แจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับประสานสำนักงานการประปาในพื้นที่ ที่ใช้น้ำดิบในอ่างเก็บน้ำ ร่วมกันพิจารณาทบทวนและวางแผนการใช้น้ำ หาแหล่งน้ำสำรองผลิตน้ำประปา เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตัวเมืองอุดรธานี ได้รับความเดือดร้อน โดยกำหนดการประชุม เพื่อสรุปหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในวันที่ 23 กันยายน นี้ ส่วนวิกฤติที่เกิดขึ้นในช่วงปีนี้ เมื่อย้อนไป ปี 2541 หรือ 17 ปี ที่ผ่านมา อ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยหลวง ได้เจอวิกฤติและปัญหาเช่นนี้ คือ เหลือน้ำดิบในอ่างเพียง 20 ล้าน ลบ.ม. แต่ก็ฝ่าวิกฤติตอนนั้นมาได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานี ก็หวังว่าปีนี้คงได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนคนอุดรธานี

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้