จ.อุดรฯ จัดงานมหกรรมสินค้าการแปรรูปข้าวอินทรีย์

จ.อุดรฯ จัดงานมหกรรมสินค้าการแปรรูปข้าวอินทรีย์

147
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

วันที่16 ก.ย.58 เวลา13.30 น. ที่บริเวณข้างสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี นายอดุล จันทนปุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าการแปรรูปข้าวอินทรีย์ต่อสาธารณชนและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวในรูปแบบอินทรีย์เพื่อการแปรรูป ในแผนปฏิบัติราชการการประจำปี 2558
นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ปัจจุบันการผลิตข้าวในรูปแบบอินทรีย์ที่นำมาแปรรูปเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก และข้าวฮาง กำลังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเพราะมีคุณค่าทางอาหารที่มีประโยชน์ยิ่งครบถ้วน ซึ่งเป็นที่นิยมของของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ในด้านการตลาดขายข้าวดังกล่าว กำลังเติบโตอย่างกว้างขวางและสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต
นอกจากนี้สามารถจำหน่ายได้ในราคาสูงกว่าข้าวทั่วไป ถึง3-5 เท่า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่สามารถสนองตอบผู้บริโภคที่หลากหลาย ช่วยผลักดันให้จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ข้าวที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพที่เน้นความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภคและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวมีเอกลักษณ์ของชุมชน ตนเองด้วย
ดังนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในเรื่องนี้ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวในรูปแบบอินทรีย์ เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก และข้าวฮาง โดยใช้เครื่องจักรขนาดเล็กที่สามารถทำเองได้ ในระดับครัวเรือน และจัดทำบรรจุภัณฑ์ข้าวและเอกลักษณ์ของชุมชน ตนเอง ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าว ในรูปแบบอินทรีย์จ.อุดรธานี พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
สำหรับงานมหกรรมสินค้าการแปรรูปข้าวอินทรีย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16-18 ก.ย. มีการออกบูธ จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว จำนวน40 บูธ พร้อมทั้งมีตลาดร่มเขียว จำหน่ายสินค้าการเกษตร ผักปลอดสารพิษอีกด้วย ซึ่งเป็นตลาดทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ตลอดจนเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนรายได้แก่ประชาชนในจังหวัดอุดรธานี มากยิ่งขึ้น

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้