จ.อุดรฯ จัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

จ.อุดรฯ จัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

142
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

จ.อุดรฯ จัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

วันที่16 ก.ย.58 เวลา08.00 น. ที่โรงพยาบาลสัตว์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2558 (World Rabies Day 2015) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครบถ้วนแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า
โดยมีนายเกียรติศักดิ์ อุ่ยรุ่งโรจน์ ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ซึ่งจัดครั้งแรกเมื่อปี 2550 โดยมี 46 ประเทศเข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ต่อมาที่ประชุมเครือข่ายการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้กำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ซึ่งตรงกับวันเสียชีวิตของหลุยส์ ปาสเตอร์ ที่เป็นผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขบ้าสำหรับวัคซีนให้กับผู้ที่ถูกสุนัขบ้ากัดได้เป็นครั้งแรก
จากสถานการณ์โรคพิษสุนัขในประเทศไทยปี 2557 พบว่ามีผุ้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนับข้า จำนวน3 ราย ประกอบด้วย จังหวัดวงขลา 1 ราย จังหวัดปราจีนบุรี1 ราย และ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ราย แต่ในปี2558 ยังไม่มีรายงานพบผู้เสียชีวิต ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการเลี้ยงดูแลสุนัขให้ประชาชนรับทราบถึงความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า และสร้างจิตรสำนึกของประชาชน ในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การกำจัดโรคนี้จากสุนัข ซึ่งเป็นสัตว์นำโรคหลัก ด้วยการส่งเสริมให้เจ้าของสุนัขมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ต้องนำสุนัขทุกตัวมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดังกล่าว

+preview033
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว พร้อมทั้งเป็นการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ การผ่าตัดทำหมันและฉีดยาคุมกำเนิด ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ ซึ่งมีประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้