สสส.ชูอุดรโมเดล ลดปัญหาท้องในวัยรุ่นได้ 43 เปอร์เซ็นต์

สสส.ชูอุดรโมเดล ลดปัญหาท้องในวัยรุ่นได้ 43 เปอร์เซ็นต์

166
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

วันที่ 11 ก.ย. 2558 เวลา 09.00น.ที่โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์โฮเต็ลอุดรธานีทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) พร้อมด้วย น.พ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง แพทย์เชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน และเจ้าหน้าที่สสจ.อุดร ร่วมกัน แถลงข่าว สรุปบทเรียนโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเยาวชนด้านสุขภาวะทางเพศจังหวัดอุดรธานี สสส,โดยสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพดำเนินแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ เปิดเผยว่า โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญคือสนับสนุนการทำงานใน 21 จังหวัด เชื่อมโยงการทำงานในระดับอำเภอและตำบล สนับสนุนการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษาใน 34 จังหวัดในระยะยาวเพื่อให้วัยรุ่นในสถานศึกษาได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษานำไปสู่การมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมและการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยสำหรับการดำเนินงานในจังหวัดอุดรธานีครอบคลุม 57 ตำบล ใน 10 อำเภอ ถือว่าประสบความสำเร็จสามารถพัฒนาเป็นอุดรโมเดล เป็นแนวทางการทำงานให้จังหวัดอื่นต่อไปได้การดำเนินงานมีการสื่อสารความรู้ข้อมูลสุขภาวะทางเพศกับคนในชุมชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีกิจกรรม พื้นที่ สร้างสรรค์ทุกหมู่บ้านสนับสนุนถุงยางอนามัยและใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยการทำงาน
สำหรับที่ผ่านมานั้นทุกหน่วยที่เกี่ยวได้ร่วมกันบูรณาการในการดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยการเริ่มต้นที่ท้องถิ่นในหมู่บ้าน ตำบลโดยมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อน ซางทำให้เกิดประสิทธิภาพ ภาวการณ์ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่เคยเป็นปัญหาของจังหวัดอุดรธานี มีอัตราลดลงเรื่อยๆจนเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง ที่จังหวัดต่างๆสามารถที่จะนำเอาวิธีการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหา ไปดำเนินการได้
น.พ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง กล่าวว่า ปัญหาของเด็กวัยรุ่นเกิดตั้งท้องในวัยที่ยังไม่เหมาะสมนั้นกว่า 60% เกิดที่บ้านของตนเอง ปัญหาการไม่มีความรู้เรื่องทางเพศเพียงพอ หรือการไม่รู้จักป้องกันตัวเองจากภาวะทางเพศ ที่ผ่านมาในรัฐบาลก่อนๆนี้ก็ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ถือเอาเป็นภาระหลักที่จะต้องทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ในส่วนการดำเนินงานจัดการปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตลอด 3 ปีที่ผ่านมาได้ประสบความสำเร็จเป็นอุดรโมเดลมีสถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลงอย่างชัดเจนจาก 3521 คนในปี 2556 เหลือเพียง 1988 คนในปี 2558 ถือว่าลดลงร้อยละ 43 และพฤติกรรมของเยาวชนมีทิศทางที่สร้างสรรค์เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ทำความเข้าใจและ วางแผนยุทธศาสตร์การป้องกันแก้ไขครอบคลุมทุกเหตุปัจจัยคนในพื้นที่เข้าถึงบริการให้คำปรึกษาทั้งแบบพบด้วยตนเองและผ่าน การสื่อสารแอพพลิเคชั่น ไลน์ และ เฟสบุ๊กส์ มากกว่า 1 หมื่นรายต่อปีนอกจากนี้ยังมีการวางแผนครอบครัวและอุปกรณ์ป้องกันต่างๆเพิ่มขึ้นโดยเตรียมการการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกอำเภอ ทั้งจังหวัดอุดรธานีต่อไป

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้