จ.อุดรฯ จัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลฉลอง 122 ปี

จ.อุดรฯ จัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลฉลอง 122 ปี

202
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

วันที่ 6 ก.ย.2558 เวลา 10.00 น.ที่บริษัท โตโยต้า ชิณณ์นนท์ อุดรธานี จำกัด นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานรายการ”โตโยต้าชิณณ์นนท์ อุดรออนทัวร์ 122 ปี อุดรธานี แชมป์เปี้ยนซิพ 2015” โดยมี นายณณชัย ฑีฆธนานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า ชิณณ์นนท์ อุดรธานี จำกัด นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และ นายพรเทพ ศักดิ์สถจริต ประธานขมรมจักรยานจังหวัดอุดรธานี ร่วมในการแถลงข่าวดังกล่าว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้
นายณรงค์ พลละเอียด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า สำหรับการจัดการแข่งขันจักรยานรายการดังกล่าว เป็นการสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด ที่มีนโยบายให้ประชาชนหันมาใช้รถจักรยานเพื่อเป็นการกระตุ้นการออกกำลัง การท่องเที่ยว การเดินทาง และเพื่อการกีฬา และเพื่อให้สอดคล้องกันนโยบายของจังหวัดในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอุดรธานี ให้เป็นเมืองจักรยานในอนาคต
นายณณชัย ฑีฆธนานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า ชิณณ์นนท์ อุดรธานี จำกัด กล่าวว่า การจัดการแข่งขันจักรยานฯรายการดังกล่าวว่า เป็นความร่วมมือของจังหวัดอุดรธานี บริษัท โตโยต้า มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด ชมรมจักรยานจังหวัดอุดรธานี และบริ๋ษัท โคโยต้า ชิณณ์นนท์ อุดรธานี จัดรายการแข่งขันจักรยาน “โตโยต้า ชิรร์นนท์ อุดรธานีออนทัวร์ 122 ปี แชมป์เปี้ยนซิพ 2015” เส้นทางจากจังหวัดอุดรธานี-หนองคาย-อุดรธานี โดยมีจุดเริ่มปล่อยตัวที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินดูโฮม ไปตามถนนสายอุดรธานี-หนองคาย ไปกลับตัวที่หน้าโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร และมาเข้าเส้นชัยบริเวณถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี หน้าเขตงานทีระจิต เพื่อรับถ้วยชนะเลิศจาก ฯพณฯอำพน เสนาณรงค์ องคมนตรี
สำหรับการแข่งขันจักรยานฯรายการดังกล่าวนั้น ทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนหลัก ร่วมกับภาคเอกชนอีกจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้แล้วทาง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด ยังจัดกิจกรรมบันเทิง การกุศลมาร่วมในกิจกรรมดังกล่าว อาทิเช่น ในวันที่จัดการแข่งขันทั้ง 2 วัน ประชาชนที่มาร่วมในงานมีการลงทะเบียนเท่าไรก็ตาม ทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด จะบวกเป็นเงินรายหัวละ 10 บาท ได้เงินเท่าไหร่ ก็จะทำการมอบให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนที่สังกัดอยู่กับเทศบาลนครอุดรธานี
โดยการแข่งขันจักรยาน”โตโยต้า ชิณณ์นนท์ อุดรธานีออนทัวร์ 122 ปีอุดรธานีแชมป์เปี้ยนซิพ 2015”นั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 สานต่อความสำเร็จของกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 อันเป็นการถวายเป็นพระราชสดุดีสนองพระราชปณิธาน ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราขฯสยามมกุฎราชกุมาร ตลอดจนเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 122 ปี

นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานชมรมจักรยานจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การจัดการแข่งขันจักรยานรายการดังกล่าวในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558 โดยมีการจัดแบ่งประเภทการแข่งขันว่า มีหลักๆคือคือประเภททีม 6 คน ค่าสมัครทีมละ 3,000 บาท คาดว่าในวันแข่งขันจะมีทีมต่างๆ ส่งเข้าทำการแข่งขันกว่า 30 ทีม และจะมีทีมจักรยานจากประเทศเพื่อนบ้านอีกจำนวนหนึ่งเข้าร่วมการแข่งขันด้วย มีระยะทางแข่งขัน 73 ก.ม. ประเภทเดี่ยวค่าสมัครคนละ 500 บาท ระยะทาง 97.5 ก.ม.และประเภทวีไอพี ระยะทางประมาณ 30 ก.ม.ค่าสมัครคนละ 1,000 บาท ทั้งนี้การแข่งขันเป็นการแข่งขันแบบเปิด คือ อายุตั้งแต่ 18 ปี รับสมัครเข้าทำการแข่งขันหมด ทั้งนี้การแข่งขันจักรยานฯรายการดังกล่าวนั้น จัดขึ้นโดยชมรมจักรยานจังหวัดอุดรธานี พร้อมกับทุกภาคส่วน
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าว ถือว่าเป็นการสอดคล้องกับการจัดทำเมืองอุดรธานี เป็นเมืองจักรยาน เพราะขณะนี้ทางเทศบาลนครอุดรธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับทุกหน่วยง่ายงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวางแผนจัดทำช่องทางรถจักรยาน(BikeLane) ไปตามถนนต่างๆในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยเริ่มต้นที่รอบหนองประจักษ์ศิลปาคม และขยายไปทุกถนน ในอนาคต ดังกล่าว

เบิ่งข่าวเมืองอุดร

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้