สนข.ยึดสถานีเก่าสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง จ.อุดรฯ

สนข.ยึดสถานีเก่าสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง จ.อุดรฯ

3033
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

วันที่ 3 ก.ย.2558 เวลา 08.30 น.ที่โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์โฮเต็ล เขตเทศบาลนครอุดรธานี นายรณงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข) ร่วมกันเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นมาโดยสำนักงาน สนข. พร้อมด้วยบริษัท ที่ปรึกษาโครงการทางรถไฟทางขนาดทางมาตรฐาน(standard Gruge) เพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงในอนาคต ช่วงนครราชสีมา- หนองคาย ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ- หนองคาย โดยมีประชาชนผู้มีส่วนได้ เสีย ภายใต้โครงการดังกล่าวในส่วนของจังหวัดอุดรธานี เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผญบ. ประชาชน ประมาณ 400 คน เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้
นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ รอง ผอ. สนข. เปิดเผยว่า ผลการศึกษาและออกแบบโครงการฯ ที่ผ่านมา ได้ผลการสรุปข้อหนึ่ง คือ การกลับมาใช้บริเวณสถานีรถไฟอุดรธานีเดิม ให้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง แทนบริเวณที่ดินสาธารณะหนองแด ต.กุดสระ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานี ไปตามเส้นทางถนนมิตรภาพอุดรธานี- หนองคายว่า ตามปกติแล้วตัวสถานีรถไฟจะต้องตั้งอยู่กลางเมือง และทุกประเทศก็ทำอย่างนั้น เพราะการขนส่งด้วยระบบรถไฟนั้นเป็นการขนส่งคนเป็นจำนวนมาก เป็นการขนส่งสาธารณะอย่างแท้จริง และต้องการให้คนสามารถเข้าถึงการบริการที่มีความสะดวกมากที่สุด
ส่วนการที่จะไปทำการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่นอกเมืองนั้น จะทำได้ในกรณีที่สถานที่เดิมมีความคับแคบ ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้แล้ว ที่ผ่านๆมาในหลายๆประเทศที่นำเอาพื้นที่ใหม่มาทำการพัฒนาปรับปรุงแล้วจะต้องใช้เวลานานมากเป็น 30 – 40 ปี จึงจะประสบผลสำเร็จ และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งอาจจะมีปัญหาที่ตามมาโดยที่มองไม่เห็น เช่น สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ จะต้องมีการพัฒนากันใหม่หมด และจะต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ผิดกับการที่จะนำเอาสถานที่เดิมที่มีศักยภาพเพียงมาทำการพัฒนาปรับปรุงจะใช้งบประมาณน้อยกว่ามาก

_preview09
นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ รอง ผอ. สนข. กล่าวว่า ส่วนปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับโรงซ่อมที่อำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานีว่า ในสถานที่ดังกล่าวนั้น จะเป็นโรงซ่อมบำรุงขบวนรถไฟเท่านั้นเป็นพื้นที่ปิด คนที่อยู่ในสถานที่ดังกล่าว ก็จะเป็นช่างประเภทต่างๆ บริเวณโดยรอบโรงซ่อมบำรุงก็จะไม่มีกิจกรรมอะไรทั้งสิ้น โดยปัญหาของโครงการในช่วงที่ 2 นครราชสีมา- หนองคายนั้น ได้มีการออกแบบทางรถไฟความเร็วสูงเพื่อความปลอดภัย และการใช้พื้นที่ส่วนหนึ่ง ก็จำเป็นที่ต้องใช้พื้นที่ของประชาชนที่อยู่ติดกับแนวทางรถไฟ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการทำการเวนคืนที่ดินจำนวน 880 แปลง จำนวน 1557-3-52 ไร่ โดยงบประมาณในส่วนดังกล่าว จะรวมอยู่งบประมาณของโครงการดังกล่าว
เป็นที่คาดหมายว่า การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดอุดรธานีนั้น น่าที่จะได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในทุกด้าน และน่าที่จะได้ผลสรุป จากนั้นทาง สนข.ก็จะนำเอาผลสรุปดังกล่าวไปเสนอต่อกระทรวงและรัฐบาลว่า ผลการศึกษาเป็นอย่างไร เพราะโครงการศึกษาฯจะสิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้น สนข.จะต้องรีบเสนอไปยังรัฐบาล เพื่อที่จะได้นำเสนอไปยังรัฐบาลจีน เนื่องเพราพะโครงการฯดังกล่าวนั้น ประเทศจีนเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีของจีนทั้งหมด

_preview08
นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ รอง ผอ. สนข. กล่าวต่อว่า สำหรับการศึกษาส่วนหนึ่งโครงการทางรถไฟทางขนาดมาจรฐาน(Standard Gauge)นั้น มีรายงานผลการศึกษาบางส่วนระบุว่า เฉพาะช่วงที่2 นครราชสีมา- หนองคายนั้น มีการออกแบบ แบ่งออกเป็น 2 ทางเลือกคือ 1. เดินทางร่วมกันกับขบวนรถสินค้า(Mixed Traffic) ออกแบบรองรับรถไฟความเร็วสูงวิ่งได้ที่ 200 ก.ม/ข.ม. ขบวนรถสินค้าความเร็ว 120 ก.ม./ข.ม.ระยะเวลาเดินทาง 4 ช.ม. มูลค่าโครงการที่ 239,285 ล้านบาท หรือ 2. เดินทางเฉพาะรถไฟความเร็วสูง ออกแบบรองรับความเร็วที่ 300 ก.ม./ช.ม.ระยะเดินทาง 3 ชั่วโมง มูลค่าประมาณ 235,325 ล้านบาท โดยมีสถานี 6 สถานี คือ นครราชสีมา บัวใหญ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น อุดรธานี และ สถานีหนองคาย
นอกจากนี้แล้วมีรายงานอัตราตอบแทนทางเศรษฐกิจและการเงิน รวมถึงผลประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจในเชิงกว้างแล้ว จะมีความคุ้มค่าและมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจมากที่สุด จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้รถจากการเดินทาง และการขนส่งสินค้า เฉลี่ยปีละ 12,800 ล้านบาท ลดเวลาเดินทางเฉลี่ยปีละ9,900 ล้านบาท ลดอุบัติเหตุในภาคการขนส่งเฉลี่ยปีละ200 ล้านบาท ลดมลพิษจากภาคการขนส่งเฉลี่ยปีละ 10,900 ล้านบาท สร้างรายได้จากการท่อเที่ยวและค่าโดยสารเฉลี่ยปีละ 8,300 ล้านบาท และสร้างรายได้จากการขนส่งสินค้า เฉลี่ยปีละ 2,200 ล้านบาท
นายณรงค์ พลละเอียด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จากการสอบถามจากส่วนที่เกี่ยวข้อง ทราบว่าประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี มีความเห็นด้วยกับโครงการฯ อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อกังวลในบางส่วน โดยเฉพาะในเขตเมืองที่เกรงว่าจะเกิดผลกระทบจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้
ส่วนสาเหตุที่ได้มีผลสรุปว่าจะใช้บริเวณของสถานีรถไฟเดิมมาก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงนั้น คือบริเวณดังกล่าว จังหวัดจะต้องรักษาเอาไว้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำของเมือง เมื่อหากว่าจะต้องถมพื้นที่ทั้งหมด ก็จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของจังหวัด ซึ่งทางจังหวัดจะต้องปรึกษากับ สนข. เพื่อทำการศึกษาผลกระทบและระบบจราจรของเมืองอุดรธานีใหม่อีกครั้ง โดยเฉพาะในบริเวณที่จะต้องใช้พื้นที่ก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง พร้อมทั้งการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเข้ามาใช้ให้มากขึ้น

เบิ่่งข่าวเมืองอุดร

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้