กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือหน่วยงานเกี่ยวข้องแก้ไขปัญหายางพาราต้นน้ำ-ปลายน้ำ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือหน่วยงานเกี่ยวข้องแก้ไขปัญหายางพาราต้นน้ำ-ปลายน้ำ

98
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

วันที่ 1 ก.ย. 2558 เวลา 09.00 น.ที่โรงแรมประจักษ์ตรา เขตเทศบาลนครอุดรธานี นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแก้ปัญหายางพารา ให้กับกลุ่มสมาชิกผู้ประกอบการผลิตยางพาราในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน 5 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย และ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหายางพารา ตั้งแต่การผลิตต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ โดยมีผู้ประกอบการจากทั้ง 5 จังหวัดดังกล่าว เข้าร่วมในการสัมมนาอบรมครั้งนี้ประมาณ 120 คน ใช้เวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-2 ก.ย. 2558 เป็นการจัดขึ้นโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
นายธนวรรธน์ เลิศสุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดการสัมมนาอบรมในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการของ 3 หน่วยงาน คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และจังหวัดอุดรธานี เป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องของการแก้ไขปัญหายางพารา เนื่องจากว่าจังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการปลูกต้นยางพารามากเป็นอันดับต้นของจังหวัดที่สามารถปลูกสวนยางพาราได้ และมีความพร้อมในด้านอุตสาหกรรมยางพารา
อีกทั้งในเวลานี้ผู้ประกอบการที่รับซื้อยางก้นถ้วยไปทำการแปรรูปเริ่มมีปัญหากับขบวนการผลิตยางก้นถ้วย ส่งผลให้คุณภาพยางพารา จึงได้เกิดความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ นำผลการวิจัยและการพัฒนาเรื่องของยางพารา ตลอดจนห่วงโซ่ทางความต้องการ (Supply Chain) และการพัฒนาทั้งระบบห่วงคุณค่า(Value Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำคือเริ่มด้วยผู้ผลิตน้ำยางที่มีคุณภาพไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าสัมมนาอบรม
ทั้งนี้โดยทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและอีกหลายหน่วยงาน ได้ทำการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปยางพาราไปในรูปแบบต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการ ด้วยนำมาแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย เช่นผลิตถุงมือยาง ทำเครื่องสำอาง ลานกรีฑา ลู่วิ่งยาง ลานเอนกประสงค์ ซึ่งการรักษาสภาพน้ำยาง ต้นแบบยางธรรมชาติแคมปิ้งสูง ยางกันกระแทก เป็นต้น

โดยที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังว่าจะผนึกกำลัง เป็นข้อต่อในการพัฒนาผลิตยางพาราในพื้นที่ ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยเหลือผู้ประกอบการผลิตยางพาราของภาคอีสานตอนบน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา ดังกล่าว

เบิ่งข่าวเมืองอุดร

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม