จ.อุดรฯ แถลงข่าวแข่งขันหมอลำกลอนย้อนยุคเทิดพระเกียรติ

จ.อุดรฯ แถลงข่าวแข่งขันหมอลำกลอนย้อนยุคเทิดพระเกียรติ

174
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

วันที่ 28 ส.ค. 58 เวลา10.30 น. ที่ห้องประชุม โรงแรมบ้านเชียง อ.เมือง จ.อุดรธานี ดร.เริงฤทธิ์ พลนามอินทร์ วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี , ดร.ณัฐยศ ผาจวง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา อบจ.อุดรฯ , นายมนตรี วงระคร รองผอ.สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และนางเทวี บุตรตั๋ว นายกสมาคมหมอลำกลอนจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมการแถลงข่าว ในการประกวดแข่งขันหมอลำกลอนย้อนยุค เด็ก เยาวชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดร.เริงฤทธิ์ พลนามอินทร์ วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรฯ ได้จัดให้มีการประกวดหมอลำกลอนย้อนยุค เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเป็นการแสดงถึงความจงรักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างกำลังใจ ความภูมิใจให้กับศิลปินหมอลำ พร้อมทั้งเป็นการร่วมกันสร้างสรรค์ สืบทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ในบทกลอนลำ ได้รับการเผยแพร่ ไปอีกทางด้วย
ดร.ณัฐยศ ผาจวง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา อบจ.อุดรฯ กล่าวว่า ในการจัดการแข่งขันหมอลำกลอนย้อนยุค จะเป็นการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวอีสาน สร้างความสมัครสมานสามัคคี การปฏิบัติตามทฤษฏีเศรษฐ์กิจพอเพียงสู่อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้นำไปถือปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ดังกล่าว
สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมประกวดแข่งขัน มี2 ระดับ ได้แก่ อายุไม่เกิน15 ปี มีประเภท ชาย และประเภทหญิง และอายุไม่เกิน20 ปี มีประเภท ชาย และประเภทหญิง เช่นเดียวกัน โดยผู้สมัครเข้าการแข่งขันต้องมีครู หรือผู้สอนลำ เป็นผู้ส่งเข้าประกวด เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่3 กันยายน 58 ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรฯ แข่งขันรอบแรกวันที่ 20-25 พ.ย.58 รอบชิงชนะเลิศ วันที่1-12 ธ.ค.58
นายมนตรี วงระคร รองผอ.สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี กล่าวว่า เนื้อหากลอนลำ ประกอบด้วย กลอนลำเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันที่เป็นที่รักยิ่งของปวงไทย, กลอนลำการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ,กลอนลำส่งเสริมค่านิยมไทย ,กลอนลำเกี่ยวกับวีถีชีวิต นิทาน หรือวรรณกรรมพื้นบ้าน และกลอนลำแหล่งท่องเที่ยว โดยให้นำหมอแคนมาเอง
นางเทวี บุตรตั๋ว นายกสมาคมหมอลำกลอนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 7,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ1 ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท ,รองชนะเลิศอันดับ2 ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลครู หรือผู้สอนลำ ผู้ส่งเข้าประกวด ชนะเลิศ เงินรางวัล3,000 บาท ,รองชนะเลิศ อันดับ1 เงินรางวัล2,000 บาท และ รองชนะเลิศ อันดับ2 เงินรางวัล1,000 บาท ดังกล่าว

เบิ่งข่าวเมืองอุดร

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม